Wpisy

Min. Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje, że spowolnienie naszej gospodarki będzie łagodne i nie zagrozi wzrostowi gospodarczemu

PKB Polski w II kwartale wzrosło o 4,4 proc., licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS. W pierwszym kwartale tego roku wzrost wyniósł 4,7 proc. Polska wypada bardzo dobrze na tle naszych zachodnich sąsiadów. W drugim kwartale bieżącego roku niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,1 proc. To oznacza, że kraj ten ociera się o recesję. Niemcy to jednak nasz główny partner handlowy.