Wpisy

GUS zrewidował dane dot. PKB

Produkt Krajowy Brutto w 2020 r. zmalał realnie o 2,5 proc., licząc rok do roku. GUS zrewidował dane na temat PKB w ubiegłym roku. W stosunku do szacunku z kwietnia, spadek okazał się mniejszy o 0,2 punktu procentowego.

Prof. dr hab. E. Łon: Najnowsza projekcja inflacji oraz PKB powinna mieć bardzo ważne znaczenie dla perspektyw polskiej polityki pieniężnej

Jeszcze jest za wcześnie, aby podnosić stopy procentowe. Przede wszystkim nie wiemy, jak trwałe będzie obecne ożywienie gospodarcze. Ważna będzie najnowsza listopadowa projekcja inflacji oraz PKB. Jeżeli wskazywałaby ona na to, że utrzymywanie dotychczasowego poziomu stóp procentowych może prowadzić do tego, że okres przebywania inflacji konsumpcyjnej powyżej poziomu 3,5 proc. byłby w najbliższych kwartałach niepokojąco długi, a dodatkowo jeszcze można by spodziewać się w latach 2022-2023 bardzo wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego połączonej z boomem inwestycyjnym oraz realną perspektywą spadku stopy bezrobocia do poziomu sprzed wybuchu epidemii, można by wówczas rozważyć zagadnienie pomysłu podwyżki stóp procentowych – napisał prof. dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

GUS: PKB w I kwartale spadł o 0,9 procent

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2021 r. spadł o 0,9 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 2,7 proc. rdr w IV kwartale 2020 r. – wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Wcześniej, w tzw. szacunku flash, GUS podał, że PKB w I kw. spadł o 1,2 proc. rdr.