MSWiA: podczas szczytu klimatycznego wprowadzone zostaną kontrole graniczne

Podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach mają być tymczasowo wprowadzone kontrole graniczne. MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Podobne rozwiązania były stosowane m.in. podczas EURO 2012.

Projekt rozporządzenia w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej został przekazany przez MSWiA do uzgodnień międzyresortowych. W komunikacie przesłanym PAP zaznaczono, że kontrola zostanie przywrócona od 22 listopada do 16 grudnia br. „na granicy wewnętrznej Schengen”.

„Chodzi o odcinek granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską oraz porty lotnicze i morskie stanowiące granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen” – podano w komunikacie.

Podkreślono, że możliwość przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej na granicach wewnętrznych była wielokrotnie wykorzystywana w krajach Strefy Schengen. W Polsce to rozwiązanie stosowano podczas EURO 2012, COP19 w Warszawie w 2013 r., Szczytu NATO czy Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Resort zapewnia, że czasowe przywrócenie kontroli nie będzie uciążliwe dla obywateli.

„W marcu br. funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ćwiczyli tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej przed COP24. Był to jeden z elementów ćwiczeń >>Mirabella 2018<<, w których wzięły udział wszystkie służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podczas konferencji” – podano.

Kontrole mają być prowadzone „w określonych dniach i godzinach” na wybranych drogach przecinających granicę państwa. Będą je prowadzić patrole straży granicznej, które będą wykorzystywać do tego tzw. schengenbusy. Pojazdy są wyposażone m.in. w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych i urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów. Jak podano kontrola będzie prowadzona wyrywkowo, inaczej niż na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Kontroli granicznej mogą być poddawani także podróżni niektórych lotów Schengen oraz rejsów promowych.

„Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy” – zapowiedziano w komunikacie.

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbywać się będzie od 3 do 14 grudnia tego roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i pobliskiej hali widowiskowo-sportowej Spodek. Wcześniej – już od 26 listopada będzie odbywać się szereg tzw. posiedzeń przedsesyjnych.

W wydarzeniu weźmie udział ok. 40 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Polska będzie gospodarzem Konferencji Klimatycznej po raz trzeci. Poprzednio takie konferencje odbyły się w Poznaniu (2008 r.) oraz w Warszawie (2013 r.).

Jak przypomniano w komunikacie – w lutym 2018 roku weszła w życie specustawa, która określa „zadania organów administracji publicznej i służb oraz sposób ich współpracy podczas Konferencji COP24”. Według tych przepisów MSWiA odpowiada za koordynację działań służb zaangażowanych w organizację Konferencji COP24 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

PAP/RIRM

drukuj