fot. pixabay.com

Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w związku z klęskami żywiołowymi lub ASF

Rolnicy już mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Jest to wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W całym okresie jego realizacji, maksymalnie rolnik może otrzymać do 300 tys. zł.   

Środki są dedykowane gospodarzom, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Dotacja może być przyznana np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów,
odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn. O warunkach jakie trzeba spełnić, mówi Paweł Mucha, rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Wsparciem mogą zostać objęte gospodarstwa, których w roku składania wniosku o przyznaniu takiej pomocy, lub co najmniej dwóch lat poprzedzających od złożenia wniosku, wystąpiły szkody co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w Ustawie o ubezpieczeniach zwierząt gospodarskich i szkody te oszacowane zostały przez komisję powołaną przez Wojewodę. Inne gospodarstwa to te, które mają co najmniej 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających, w którym wystąpiła szkoda albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w który wystąpiła szkoda –  wskazuje Paweł Mucha.

Termin naboru wniosków mija z końcem sierpnia. Dokumenty należy złożyć w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W związku z epidemią wnioski można przekazywać m.in. za pośrednictwem ePUAP-u lub przesyłką rejestrowaną nadaną na Poczcie Polskiej. Można również dostarczyć do specjalnych „wrzutni”, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji. Wszystkie informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

 

RIRM

drukuj