Wpisy

[TYLKO U NAS] Rolnik z obszaru dotkniętego ASF: Nasi rządzący zostawili nas z problemem. Minister rolnictwa w ogóle nie słucha

W czwartkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja gośćmi byli rolnicy z obszarów woj. warmińsko-mazurskiego dotkniętych tzw. „czerwonymi strefami” wprowadzonymi ze względu na afrykański pomór świń: Dorota Łukaszewska, zajmująca się chowem trzody chlewnej, Lech Głębocki, produkujący prosięta do dalszego chowu oraz Sebastian Lipski.