fot. flickr.com

Reforma rynku energii Unii Europejskiej

Unijni ministrowie ds. energetycznych wypracują stanowisko w sprawie reformy rynku energii Unii Europejskiej. Pakiet propozycji zawiera m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla z elektrowni. Polska protestuje przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy energetyczne zajmą się tzw. pakietem zimowym. Chodzi o propozycje, które zmienią funkcjonowanie rynku energetycznego we Wspólnocie. Celem jest jego dopasowanie do potencjału odnawialnych źródeł energii. Dla Polski kluczowym zapisem jest wprowadzenie limitu emisji CO2 dla producentów energii elektrycznej, którzy są wspierani z państwowych pieniędzy. Taka zasada ma zapobiegać ukrytemu dotowaniu elektrowni węglowych. Ciągłość dostaw energii do Polski miałby zapewniać planowany rynek mocy. Z jego wsparcia mogłyby jednak korzystać tylko te kraje, które spełniałyby określone normy środowiskowe. Rzecz w tym, że przy obecnych możliwościach technicznych elektrownie węglowe nie spełniają wskazanych warunków. Kompromis może jednak dojść do skutku, ponieważ prezydencja estońska zaproponowała konkretne rozwiązanie. Restrykcje dotyczyłyby tylko nowych elektrowni, a nie tych, które już działają. W Unii Europejskiej cały czas trwa spór między państwami członkowskimi w sprawie rynku energii. Część krajów oczekuje ambitniejszych norm środowiskowych, inne z kolei nie zgadzają się z proponowanymi rozwiązaniami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że są to również Czechy, Węgry, Rumunia oraz Hiszpania.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj