fot. flickr.com

RE odrzuciła postulaty dot. surogacji

Rada Europy powiedziała „nie” legalizacji tzw. macierzyństwa zastępczego – surogacji. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego RE stosunkiem głosów 16 do 15 odrzuciła praktykę „macicy do wynajęcia”.

Międzynarodowych regulacji prawnych, które dopuszczałyby surogację, jeśli nie byłaby płatna, chciała belgijska deputowana. Członkowie Komisji uznali jednak, że taki proceder w każdym przypadku narusza prawa dziecka, jak i kobiety.

Postulaty narzucające legalizację surogacji są ponawiane przez niezwykle silne lobby obecne na międzynarodowych forach. Surogacja to de facto ukłon w stronę par homoseksualistów – zwraca uwagę mec. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

– Musimy jednak pamiętać, że normy prawa międzynarodowego jednoznacznie wykluczają możliwość dopuszczalności surogacji, z uwagi na to, iż wypełnia ona znamiona protokołu dodatkowego o prawach dziecka, gdzie definicja „handlu dziećmi” jest wypełniona poprzez praktykę surogacyjną. To oznacza, że surogacja to de facto handel dziećmi w rozumieniu istniejącego dorobku prawa międzynarodowego. W tej sytuacji, ponawiane próby prowadzenia w drodze rezolucji w różnych gremiach międzynarodowych (takich jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy) postulatów surogacyjnych, są tak naprawdę próbami podkopania dorobku prawa międzynarodowego, gwarantującego podmiotowość dziecka – wyjaśnia Jerzy Kwaśniewski.

Posiedzeniu Rady Europy towarzyszyły manifestacje różnych stowarzyszeń i ruchów.

Wcześniej do RE trafiła petycja przeciwko legalizacji surogacji podpisana przez blisko 108 tys. Europejczyków. Jako pierwszy – w rezolucji z grudnia ubiegłego roku – wszelkich form surogacji zakazał Parlament Europejski.

RIRM

drukuj