Raport NIK ws. organizacji pracy nauczycieli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała pierwszą część raportu dotyczącego organizacji pracy nauczycieli w szkołach publicznych.

W badaniu kwestionariuszowym przygotowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli wzięło udział ponad 5 tys. dyrektorów szkół oraz niemal 2.5 tysiąca nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

– Połowa ankietowanych dyrektorów szkół zgłaszała problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry – wskazał Marian Banaś, prezes NIK.

Jak wynika z kontroli, najtrudniej było pozyskać nauczycieli: fizyki, matematyki, chemii, informatyki i języka angielskiego.

– Dyrektorzy aktywnie próbowali rozwiązywać problemy, publikując ogłoszenia i poszukując pedagogów na własna rękę – mówił prezes NIK.

Jak się jednak okazuje – nie zawsze skutecznie.

– Tam, gdzie nie przyniosło to efektów, wypełniali wakaty przydzielając nadgodziny zatrudnionym już nauczycielom – akcentował Marian Banaś.

NIK przeprowadziła kontrolę w 20 szkołach publicznych. Kolejnych 86 placówek, na zlecenie Izby, sprawdzili kuratorzy oświaty.

TV Trwam News

drukuj