fot. twitter.com/prezydentpl

Para prezydencka do nauczycieli: Dziękujemy za profesjonalizm i zaangażowanie

Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda podziękowali nauczycielom w dniu ich święta za profesjonalizm i zaangażowanie. Podkreślili, że dzięki umiejętnościom i osobistej postawie nauczycieli młodzi ludzie zyskują cenną wiedzę, szacunek dla autorytetów i nauki.

W sobotę, w Dniu Edukacji Narodowej, na stronie internetowej prezydenta opublikowano specjalny list pary prezydenckiej z życzeniami dla nauczycieli.

„Szanowni Nauczyciele, Pedagodzy i Wychowawcy w Kraju i za granicą! Panie i Panowie! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prosimy Państwa o przyjęcie wyrazów uznania i głębokiego szacunku. Serdecznie gratulujemy sukcesów, które Państwo odnoszą. Życzymy satysfakcji z własnego rozwoju zawodowego oraz z osiągnięć Państwa uczniów i wychowanków. Niech w murach szkół i poza nimi zawsze towarzyszy Państwu wdzięczna pamięć, życzliwość i poważanie młodych Polaków oraz ich rodzin i bliskich” – czytamy w liście.

Para prezydencka zauważa, że Dzień Edukacji Narodowej skłania do tego, aby przypomnieć skalę wyzwań, z którymi nauczyciele mierzą się na co dzień, aby raz jeszcze podziękować im za profesjonalizm i zaangażowanie.

„To dzięki Państwa umiejętnościom i osobistej postawie młodzi zyskują cenną wiedzę, szacunek dla autorytetów i nauki, zdolność konstruktywnej wymiany myśli oraz rozumowania w sposób uporządkowany. Odkrywają w sobie kreatywność, wrażliwość i ciekawość świata. Warto pamiętać, że ukształtowanie człowieka prawego, dojrzałego pod względem intelektu i charakteru, świadomego swoich obowiązków obywatelskich i patriotycznych, to w znacznej mierze efekt wieloletniej, cierpliwej pracy nauczycieli” – zaznaczyli.

„O tym, że warto ów trud podejmować i warto czekać na jego owoce, świadczy najlepiej historia Polski – a szczególnie ostatnie dwa stulecia, podczas których etos polskiego nauczycielstwa kształtował się w służbie polskiej kultury, języka i wartości, wśród pracy i walki o wolny, suwerenny byt państwowy. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 było także dziełem polskich nauczycieli” – napisał prezydent z małżonką.

„Przypadający w przyszłym roku jubileusz stulecia tego przełomowego wydarzenia będzie okazją, abyśmy z dumą i wdzięcznością uhonorowali Państwa poprzedników – wspaniałych wychowawców ludzi wewnętrznie wolnych, którzy ze swojej polskości czerpali wielką siłę, poczucie dumy i zakorzenienia w spuściźnie dziesięciu wieków naszej historii” – zaznaczyła para prezydencka.

Według niej, „Polska szkoła to jedno z najbardziej odpowiednich miejsc, w których razem możemy obchodzić to wyjątkowe święto wolności – ponadczasowej wspólnoty, którą tworzymy jako naród”.

„Raz jeszcze życzymy Państwu radości z wyników Państwa pracy, satysfakcji z Państwa szczególnej pozycji zawodowej i społecznej oraz wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i rodzinnym. Najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiamy” – napisali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

PAP/RIRM

drukuj