fot. TV Trwam News

Rating Polski bez zmian z pozytywną perspektywą

Agencja ratingowa Standard & Poor’s utrzymała rating Polski na poziomie BBB plus oraz podniosła jego perspektywę z negatywnej do stabilnej.

W swojej opinii Agencja Standard&Poor’s wskazuje na jej słabnące obawy dotyczące kluczowych instytucji w państwie.

W styczniu agencja obniżyła ocenę ratingową Polski z powodu zastrzeżeń jej analityków o niezależność Narodowego Banku Polskiego. Ministerstwo Finansów podkreślało wtedy, że ten argumenty był absurdalny ponieważ niezależność NBP jest faktem. Dopiero teraz to dostrzeżono.

W komunikacje agencja przedstawiła skorygowane szacunki dotyczące dynamiki PKB na najbliższe lata. Obniżyła tegoroczną prognozą do 3procent. Zaznaczyła jednocześnie, że nie wpłynie to niekorzystnie na stan finansów publicznych. W kolejnych latach agencja przewiduje stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego na co będą miały wpływ: wzrost aktywności inwestycyjnej związanej z przyspieszeniem wykorzystania środków unijnych oraz wyższa konsumpcja będąca pochodną pozytywnych zjawisk na rynku pracy w szczególności wzrostu wynagrodzeń.

Agencja przewiduje również w przyszłym roku wzrost deficytu budżetowego do poziomu 3,1 procent. Ma on jednak sukcesywnie maleć do poziomu 2,8 proc. w 2019 roku. Analitycy dostrzegli też efekty prac nad poprawą ściągalności podatków. Podniesienie oceny ratingowej Polski będzie możliwe jeżeli deficyt budżetowy będzie malał szybciej niż zaplanowano lub jeśli spadnie poziom zadłużenia Polski i koszt jego obsługi.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj