Sejm przyjął uchwałę ws. 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech

Sejm wyraża szacunek dla wszystkich działaczy Związku i popiera postulat przywrócenia Polakom w Niemczech statusu mniejszości narodowej – zapisano w uchwale ws. uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech, którą przez aklamację przyjął w piątek Sejm.

W treści uchwały przypomniano, że Związek Polaków w Niemczech, najstarsza polska organizacja skupiająca naszych rodaków zamieszkujących Republikę Federalną Niemiec, w sierpniu tego roku obchodziła 95-lecie swojego powstania.

„Od założenia w 1922 roku Związek Polaków w Niemczech stał na straży ochrony interesów polskiej mniejszości narodowej oraz polskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego znajdującego się w granicach Niemiec. Aktywnie angażował się w życie polityczne, oświatowe i gospodarcze stając się pomostem łączącym oba narody” – zapisano w uchwale.

Wskazano, że w dziesięciolecie swego istnienia przyjął za swój znak Rodło – symbol łączności Polaków z narodem, przedstawiający na czerwonym tle biały graficzny kontur Wisły wraz z Krakowem.

Przypomniano, że w latach 30-tych ubiegłego wieku nasilały się represje niemieckie wobec mieszkających w tym kraju Polaków, w których obronie stawali działacze Związku.

„Druga wojna światowa w dramatyczny sposób przerwała działalność Związku. Został on zdelegalizowany, a jego majątek skonfiskowany. Część działaczy rozstrzelano a ponad tysiąc uwięziono w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nigdy nie zapomnimy o członkach Związku, którzy w tym czasie dla sprawy polskiej potrafili poświęcić wszystko, co mieli najcenniejsze, z życiem włącznie” – podkreślono w uchwale. Wskazano, że po wojnie Związek kontynuował swoją propolską działalność w trudnych okolicznościach, przy braku wsparcia władz PRL.

„Dziś, w czasie gdy Polskę i Niemcy łączy przyjazne sąsiedztwo, działania Związku zmierzają do zapewnienia Polakom pomocy ze strony niemieckich władz federalnych i lokalnych, adekwatnego do pomocy udzielanej mniejszości niemieckiej w Polsce. Sejm wspiera te działania, jak również wyrażany od lat postulat przywrócenia Polakom statusu mniejszości narodowej odebranego bezprawnie w 1940 r.” – głosi tekst uchwały.

W uchwale zapisano ponadto, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 95. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech „wyraża szacunek dla wszystkich jego działaczy, którzy przyczynili się do zachowania polskości na ziemiach należących do naszego zachodniego sąsiada”.

PAP/RIRM

drukuj