Program II Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi

14 – 22 października 2018 r.

W Roku 100-lecia Niepodległości Polski 
i 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
„Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”.
Jan Paweł II patronem Europy

14 października 2018 (niedziela) godz. 21.00
Częstochowa, Jasna Góra

Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej – Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski

15 października 2018 (poniedziałek) godz. 11.00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa, aula Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5

KOŚCIÓŁ W EUROPIE

Prowadzenie: Marcin Przeciszewski, Prezes KAI

Powitanie: Ks.  prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW

Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykłady:

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL – „Chrześcijańska koncepcja Europy według św. Jana Pawła II”
Prof. Wiesław Wysocki, UKSW – „Niepodległa Polska dla Europy –w kontekście Cudu nad Wisłą”
Ks. prof. dr hab. Mariusz Kuciński, Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera, Bydgoszcz – „Przesłanie Papieża Benedykta XVI nadzieją dla współczesnej Europy”
Prof. Luca Pingani, Watykan, Międzynarodowe Obserwatorium Doktryny Społecznej Kościoła im. kard. Van Thuâna – „Koniec iluzji. Sytuacja w Europie z perspektywy Międzynarodowego Obserwatorium Doktryny Społecznej Kościoła im. kard. Van Thuâna”
O. prof. Stipe Juricov– „Biblijne korzenie wartości chrześcijańskich Europy”
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW – „Wkład chrześcijaństwa w kulturę etyczną Europy”
Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, UKSW – „Przemówienie św. Jana Pawła w Parlamencie Europejskim – relektura”

zobacz program w pdf

15 października 2018 (poniedziałek) godz. 18.00

Rzeszów, Arena Jasionka

MŁODZI O EUROPE

Powitanie gości i dyskursy – Milena Sławińska

– „Młodzież i Rodzina w Europie” – Pio Corvino (Włochy), Dariusz „Maleo” Malejonek

–„Budowanie trwałych więzi międzynarodowych” – o. Stan Fortuna (USA), Hrystyna Pidlisetska (Ukraina) 

– „Europa oczami podróżnika i żołnierza” – Marek Kamiński, por. Karol Cierpica

Medytacja, adoracja i modlitwa za Europę – Jan Budziaszek, chór i orkiestra „Jednego Serca i Jednego Ducha”

16 października 2018 (wtorek), godz. 16.00
Rzeszów, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego G2, Arena Jasionka
JAN PAWEŁ II PATRONEM EUROPY
W 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

Projekty, panele i wystawy, godz. 15.30:

– Panel: Europa chrześcijańska – prof. Pavel Mačala, Słowacja, Dariusz Kowalski, ks. infułat Ireneusz Skubiś, prof. Aleksander Bobko
– Prelekcja i wystawa – „Europa dla prześladowanej Syrii” – ks. Waldemar Cisło, Pomoc Kościołowi w Potrzebie
– Panel: „Kościół i medycyna dla zdrowia duszy i ciała” – dr Stanisław Mazur, CM Medyk
– Wystawa: „Dekalog w obrazach”
– Wystawa: „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”
– Zbieranie podpisów by św. Jan Paweł II został patronem Europy
– Prezentacja książki Białego Kruka – p. Sosnowska
Eucharystia pod przewodnictwem Abp Jana Wątroby, godz. 17.00
Spotkania przy kawie i herbacie
Słowo Marszałka Województwa Podkarpackiego i ks. Infułata Ireneusza Skubisia, godz. 19.00
Arturo Mari, fotograf św. Jana Pawła II – świadectwo
Projekt artystyczny DEKALOG, godz. 19.45
Występują: Michael Patrick Kelly (Irlandia), Dariusz „Maleo” Malejonek, Robert Lica Friedrich, Andrzej Lampert, Józef Skrzek, Levi Sakala (Zambia), O. Stan Fortuna (USA), Piotr Łukaszewski, Marcin Spenner, Hrystyna Pidlisetska (Ukraina), Adeb Chamoun (Syria), Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej. Kierownictwo muzyczne: Marcin Pospieszalski
Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

17 października 2018 (środa) godz. 9.00
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin, Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego, al. Racławickie 14  

PRAWO A WARTOŚCI W EUROPIE 

Prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
Powitanie: Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”
Wykład wprowadzający: Abp Tomasz Peta, Arcybiskup Archidiecezji w Astanie, Kazachstan – „Rola kultu maryjnego w reewangelizacji”

Panel I, godz. 10.00
Przewodniczący: Bp dr hab. Artur Miziński Sekretarz Generalny KEP

Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski – „Prawo naturalne w Europie – fundament czy zapomniana rzeczywistość?”
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, KUL – „Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II”

Panel II, godz. 11.10
Przewodniczący: Bp dr Ryszard Karpiński Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, KUL – „Osoba ludzka zasadą formowania ładu społecznego”
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL – „Chrześcijańska koncepcja gospodarki godnej człowieka a wyzwanie ideologii neomarksizmu globalnego”
Ks. dr Jarosław Krzewicki, Rektor SWEiZ w Łodzi – „Wolność sumienia w Europie”

Panel III, godz. 12.40
Przewodniczący: Bp Antoni Dziemianko Sekretarz Generalny Konferencji Biskupów Białorusi

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, PAN – „Wartości chrześcijańskie a wartości Unii Europejskiej”
Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Parlament Europejski – „Symbolika chrześcijańska w przestrzeni publicznej Unii Europejskiej”
Red. Mariusz Książek, Dyrektor Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – „Wyzwania medialne Ruchu «Europa Christi»”

Panel IV, godz. 14.10
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Wiak, KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Jan Michał Małek, USA – „Czy obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dobrze służy gospodarce krajowej?”
Prof. dr hab. Dariusz Dudek, KUL – „Aksjologia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”
Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”
Patronat honorowy: Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski

18 października 2018 (czwartek) godz. 11.00
Senat RP
Warszawa, ul. Wiejska 6
RECHRYSTIANIZACJA EUROPY
(obowiązują zaproszenia imienne)

Prowadzenie: Prof. dr hab. Michał Seweryński, Wicemarszałek Senatu RP
Powitanie: Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP

Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykłady

Mateusz Morawiecki, Premier RP – Przesłanie
Viktor Orban, Premier Węgier – Przesłanie
Kard. Gerhard Ludwig Müller, Watykan – Przesłanie
Carl A. Anderson, Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba, USA – Przesłanie nt. rechrystianizacji Europy
Dr George Weigel, USA – „Jan Paweł II, patriotyzm i Europa“
Prof. dr hab. Michał Seweryński, Wicemarszałek Senatu RP – „Sytuacja chrześcijaństwa w Europie”
Prof. Massimo Gandolfini (Włochy) – „Obowiązki i powinności państwa w obronie małżeństwa i rodziny”
Marina Casini, Włochy – „Obrona życia w Unii Europejskiej – doświadczenia z przeszłości, perspektywy na przyszłość”
Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

19 października (piątek) godz. 9.00
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania,
Łódź, ul. Narutowicza 86 

EUROPA MĘCZENNIKÓW

„Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj” Rz12, 21

W 34 rocznicę męczeńskiej śmierci patrona Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki

Przywitanie i prowadzenie: ks. Jarosław Krzewicki, Rektor SWEiZ
Pozdrowienie: ks. inf. Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu Europa Christi
Słowo wprowadzające: prof. dr hab. Michał Seweryński – „Po co Europie męczennicy? Teologiczny wymiar męczeństwa”
Wykład wprowadzający: Ks. Nicolas Buttet, Szwajcaria, Francja – „Męczennicy pierwszych wieków Europy zasiewem jej chrześcijańskich dziejów”

Panel I, godz. 9.45

Dr Massimo Casciani – „Czy chrześcijanie w Europie staną się prześladowaną mniejszością?”
Prof. Lluis Clavell – „Gość nieproszony, Ukrzyżowany niechciany. Filozoficzne korzenie współczesnych konfliktów z Trójjedynym Bogiem”.
Prof. Antonio Iodice – „Krew męczenników nadzieją odnowy polityki i impulsem do nowego spojrzenia na Europę wartości”

Panel II, godz. 11.00

Bp Jan Kopiec – „Męczennicy łączą i dzielą. Jedność budowana na historycznej prawdzie i czystej ofierze”
Ks. dr Aleksy Kucy – „Wartość męczeństwa w Kościele prawosławnym. Bolesne doświadczenia drogą do oczyszczenia i pojednania”
Pastor Jan-Aage Torp – „Wpatrzeni w Krzyż świadkowie wiary. Męczeństwo wyrazem nieskończonej ufności”

Panel III, godz. 12.15

Ks. abp Jan Graubner, Ołomuniec, Czechy – „Męczennicy pod rządami komunizmu”
Ks. Filip Kucelin , Chorwacja – „Męczennicy jako znak nadziei, sprzeciwu i jedności”
M. Jana Zawieja CSFN – „Męczeństwo w języku miłości. Siostry z Nowogródka”.

Panel IV, godz. 13.30

Bp Philippe Jourdan – „Terror hiszpański i jego owoce dla współczesnych dzieł Kościoła”
Dr Kazimierz Szałata – „Świadkowie wiary znad Loary”
P. Peter Roman Zieliński OSPPE, Australia – „Angielscy męczennicy sumienia”
Ks dr Alberto Gildoni – „Męczeństwo” owoc spełnionego obowiązku”.

Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

20 października 2018 (sobota) godz. 11.00
Sejm RP, Sala Kolumnowa
Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

SILNA RODZINY SIŁĄ EUROPY

W 35. rocznicę ogłoszenia Karty Praw Rodziny przez Stolicę Apostolską

W 10. rocznicę utworzenia Parlamentarnego Zespołu na Rzecz  Katolickiej Nauki Społecznej

(obowiązują zaproszenia imienne)

Prowadzenie: Tadeusz Woźniak, poseł RP
Otwarcie: Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP
Wprowadzenie: Ks. inf. Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykłady

Abp Henryk Hoser SAC  – „Świętość życia ludzkiego i jego ochrona – współczesne wyzwania dla polityków i narodów świata”
Abp Francisco Gil Hellin, Hiszpania – „Jan Paweł II: Rodzina a dobro społeczeństwa”
Marina Casini (Włochy) – „Obrona życia jako element rechrystianizacji Europy”
Prof. Massimo Gandolfini, Włochy – „Rola społeczeństwa obywatelskiego w obronie życia i rodziny – doświadczenia „«Family Day» we Włoszech”
Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  – „Rola rządu w tworzeniu prawa prorodzinnego i wdrażaniu w życie rozwiązań prorodzinnych na przykładzie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”
Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – „Minister Sprawiedliwości strażnikiem praw rodziny i poszczególnych jej członków”
Waldemar Tomaszewski, Europoseł, Litwa – „Etyka wypoczynku a kultura świętowania w rodzinie
Ks. prof. Ivica Žižić, Chorwacja – „Antropologiczny wymiar świętowania w rodzinie”
Tadeusz Woźniak, Poseł RP  – „Dzień Rodzin i Dzień Praw Rodziny – dwa uzupełniające się święta”
Ks. dr Kazimierz Kurek SDB – „Karta Praw Rodziny – wołanie Kościoła katolickiego do polityków i wszelkich władz”
Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

22 października (poniedziałek) godz. 11.00
Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,
Częstochowa, ul. 3 Maja 12

EKONOMIA W KONTEKŚCIE „EUROPA CHRISTI”

Prowadzenie: Red. Mariusz Książek, Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Powitanie: Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
Otwarcie: Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski
Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykłady

Ks. Grzegorz Piątek SCJ, Koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT – „Indywidualny  i społeczny wymiar odpowiedzialności przedsiębiorcy”
Ks. dr Przemysław Król SCJ, Duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT – „Sprawiedliwość proceduralna – o nową jakość w relacji przedsiębiorcy z administracją podatkową”
Dr Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Grupy ATLAS – „Sprawiedliwe podatki w duchu chrześcijańskim”
Adam Abramowicz, Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców – „Sprawiedliwe podatki – propozycja nowego systemu podatkowego dla Polski”
Stefan Kawalec, Współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych  – „Wspólny obszar walutowy zagrożeniem dla współistnienia narodów i państw w duchu chrześcijańskim”
Dr Remigiusz Piłat, Właściciel i Redaktor Naczelny magazynu-gospodarczo-finansowego CAPITAL MAGAZYN – „Kapitał narodowy fundamentem chrześcijańskiej Europy”
Inż. Jan Michał Małek, USA – „Chrześcijańska myśl ekonomiczna, a (tak zwane) państwo opiekuńcze”
Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”

Godz. 15.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze

22 października (poniedziałek) godz. 12.00  

Sanktuarium św. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 32

Kraków-Łagiewniki
Msza św. dziękczynna na zakończenie Kongresu pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl