fot. prezydent.pl

Prezydent: Ruch Europa Christi urzeczywistnieni wizję Europy bliskiej Janowi Pawłowi II

Potencjał intelektualny Ruchu Europa Christi przyczyni się do urzeczywistnienia tej wizji Europy, która była bliska św. Janowi Pawłowi II – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników II Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi, który w niedzielę rozpoczął się w Częstochowie.

II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”, w tym roku przebiega pod hasłem: „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, odbywa się w dniach 14-22 października w Częstochowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Krakowie.

W liście opublikowanym w poniedziałek na stronie internetowej, prezydent przypomniał, że w tych dniach przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża, która – jego zdaniem – „skłania do porównań klimatu społecznego i intelektualnego w Europie w roku 1978 oraz 2018, a także do namysłu nad recepcją myśli papieża”.

„Pierwszą i najbardziej oczywistą różnicą jest brak żelaznej kurtyny oraz włączenie się wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w projekt integracji europejskiej. Można powiedzieć, że w tym aspekcie postulaty św. Jana Pawła II są stopniowo spełniane. Z drugiej jednak strony nie sposób nie zauważyć, że wezwania Papieża Polaka do ponownego odkrycia chrześcijańskich korzeni europejskiej tożsamości wciąż znajdują zaskakująco słaby oddźwięk. Podziały, napięcia i źródła niepokojów sprzed 40. lat częściowo osłabły, częściowo znikły, lecz w ich miejsce pojawiło się sporo nowych problemów” – napisał prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że Europa wciąż leczy rany, jakie zadały jej dwudziestowieczne totalitaryzmy.

„A mimo to różne odmiany marksizmu oraz przejawy destruktywnej kontrkultury nie tylko zadomowiły się w głównym nurcie debaty intelektualnej i prawnoustrojowej, ale w sposób dość obcesowy dążą do zajęcia w niej pozycji trwale dominującej. Negatywne konsekwencje forsowania koncepcji społeczeństwa wielokulturowego – oczywiste dla każdego nieuprzedzonego obserwatora – zdają się umykać uwadze części europejskich elit politycznych. Zachwytowi nad nowymi technologiami – również tymi, które umożliwiają nieskrępowaną wymianę myśli – towarzyszą wypowiedzi i działania sprzyjające wprowadzaniu jednostronnej, ideologicznej cenzury” – podkreślił.

Zaznaczył, że katalog tych niepokojących zjawisk jest znacznie dłuższy.

„W toku obrad kongresu zapewne zechcą Państwo omówić je szerzej. To ogromnie ważne, bowiem jest to pierwszy i kluczowy warunek znalezienia odpowiednich remediów” – ocenił Andrzej Duda.

Wyraził nadzieję, że potencjał intelektualny Ruchu Europa Christi będzie znajdował coraz pełniejszy wyraz w przedsięwzięciach naukowych i kulturalnych, które „przyczynią się do urzeczywistnienia tej wizji Europy, która była bliska św. Janowi Pawłowi II”.

Dodał, że cieszy się, że wokół tej sprawy tworzy się „szeroka, ponadnarodowa wspólnota, spajana przywiązaniem do tych samych fundamentalnych, ponadczasowych wartości”.

„(Wspólnota) świadcząca o wierności chrześcijańskiemu dziedzictwu, które jest stale aktualne i ma olbrzymią wartość dla budowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Pielęgnująca nasze tradycyjne umiłowanie wolności, wzajemny szacunek i solidarność między ludźmi i narodami. Pamiętająca o swoich korzeniach i dziedzictwu 1052 lat naszej historii. (…) Jestem przekonany, że Państwa spotkanie jest kolejnym, istotnym krokiem w tym właśnie kierunku” – zaznaczył prezydent.

Ruch Europa Christi powstał w 2016 r. Pierwszy kongres odbył się w 2017 roku w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Tegoroczne wydarzenie – w zamyśle organizatorów – wpisuje się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Inicjatywa powstała z inspiracji ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

PAP/RIRM

drukuj