fot. twitter.com/PolskiSenat

Rechrystianizacja Europy tematem V Sesji II Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi”

Rechrystianizacja Europy to temat V Sesji II Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi”. Spotkanie, w którym uczestniczą przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, biskupi z Polski i Europy oraz znawcy katolickiej nauki społecznej, odbyło się w czwartek dziś w Senacie.

Współczesna Europa i świat niesie wiele zagrożeń dla chrześcijaństwa – mówił Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu.

– Zagrożenia mają różnorakie źródła polityczne, ideologiczne, społeczne. Także w świecie mediów widać wyraźnie nie tylko krytykę, ale nawet pewną wrogość wobec chrześcijaństwa, wobec chrześcijan – powiedział Michał Seweryński.

Jak podkreślił ks. kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, zaprzeczenie wszystkich zasad, które legły u podstaw Europy, wynika z marksistowskiej ideologii. Stąd atak na kraje, które dążą do rechrystianizacji kontynentu, w tym na Polskę. Żaden kraj nie ma prawa pouczać Polski na temat zasad demokracji – zaznaczył ks. kard. Gerhard Ludwig Müller.

– Polska jest tym krajem w Europie, gdzie najwięcej uczyniono dla demokracji, dla wolności, dla samostanowienia narodów, dla godności jednostki ludzkiej w rozumieniu wartości chrześcijańskich. Polska najwięcej ucierpiała i najwięcej walczyła – akcentował były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Obecnie trwa atak nie tylko na Polskę, ale na cały Kościół katolicki. Chodzi tutaj m.in. o film „Kler”.

– Tak jak kiedyś magnaci z pomocą pieniędzy pruskich i rosyjskich zdradzili swoją własną ojczyznę, tak teraz wśród Polaków znajdują się tacy, którzy za pieniądze robią taki film. Chcą zniszczyć, unicestwić tożsamość wewnętrzną Polaków. Jak to zrobić? Po prostu wzbudzić nieufność wobec innych, podzielić naród na grupy ideologiczne – akcentował ks. kard. Gerhard Ludwig Müller.

Tymczasem to dzięki Kościołowi Polska nie została zniszczona duchowo i intelektualnie w czasach rozbiorów, II wojny światowej i komunizmu. Dlatego Polska powinna być ostoją dla chrześcijaństwa w Europie – zauważył ks. infułat Ireneusz Skubiś, twórca Ruchu „Europa Christi”.

– Europa jakby chce zapomnieć o swoim imieniu chrześcijańskim, o tym, że jej tożsamość, jej kultura, jej znaczenie, to wszystko wypływa z Ewangelii i z chrześcijaństwa. Dlatego trzeba, żeby Europa wróciła do tej świadomości – zaznaczył ks. infułat Ireneusz Skubiś.

W tym wszystkim potrzeba zrównoważonego rozwoju – wskazał prof. Jan Szyszko.

– Zrównoważony rozwój to jest nic innego, jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka, ale prawa człowieka to nie eutanazja i aborcja. Prawa człowieka to prawo do życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, to prawo do tego, żeby człowiek miał rodzinę, żeby miał dzieci, żeby była po prostu normalność. To jest definicja zrównoważonego rozwoju – powiedział prof. Jan Szyszko.

II Międzynarodowy Kongres „Europa Christi” potrwa do 22 października. Kolejne sesje odbędą się m.in. w Łodzi, Krakowie i Częstochowie.

TV Trwam News/RIRM

drukuj