fot. PAP/Tomasz Gzell

Prof. J. Kawecki wystosował aneks do „Listu otwartego do dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego” z dnia 22 stycznia 2021 ws. braku uzasadnienia do wyroku dotyczącego tzw. aborcji

Prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wystosował uzupełnienie „Listu otwartego do dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego” z dnia 22 stycznia 2021, w którym zaapelował do sędziego Trybunału Konstytucyjnego, aby przekazał pisemne uzasadnienie swego zdania odrębnego wobec uzasadnienia wyroku TK dotyczącego tzw. aborcji [zobacz].

Pełna treść uzupełnienia listu:

Już po upublicznieniu mojego „Listu otwartego do dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego” ukazał się kolejny Komunikat Biura Prasowego Trybunału Konstytucyjnego, który uściślał informacje poprzednio przekazywane. Okazuje się, że wcześniej ujawniany brak możliwości przekazania do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku spowodowany jest tym, że brakuje jeszcze uzasadnienia od jednego sędziego, który wyraził zdanie odrębne do samego uzasadnienia wyroku.

Korzystając z informacji zamieszczonych w tym komunikacie oraz w treści ogłoszenia wyroku zamieszczonej na stronie TK sprawdziłem, którzy sędziowie wyrazili zdanie odrębne nie w odniesieniu do wyroku, ale do samego uzasadnienia tego wyroku. Było tych sędziów trzech: Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak.

Komunikat Biura Prasowego TK informuje, że dwóch z nich takie uzasadnienie przekazało. Oznacza to, że jeden z trzech wymienionych nie zdołał w ciągu trzech miesięcy opracować i przekazać uzasadnienia swojego  zdania odrębnego w odniesieniu do uzasadnienia wyroku.

Tak więc wezwanie zawarte w „Liście otwartym do dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego” zostało skierowane do niewłaściwej grupy dwóch sędziów. Powinno być ono skierowane do trzech sędziów TK, którzy  akceptując wyrok, wyrażali zdanie odrębne do jego uzasadnienia. A dokładniej powinienem je skierować do jednego z tych trzech sędziów. Jednak z komunikatów Biura Prasowego TK nie wynika, któremu z nich zawdzięczamy tak długi okres oczekiwania na ogłoszenie wyroku TK.

Wezwanie zapisane w „Liście otwartym…” przekierowuje więc publicznie do tego sędziego TK z wymienionej wyżej grupy trzech sędziów, który w ciągu minionych trzech miesięcy nie zdołał jeszcze przekazać pisemnego uzasadnienia swego zdania odrębnego wobec uzasadnienia wyroku TK.

                                                           Prof. Janusz Kawecki/radiomaryja.pl

drukuj