fot. pixabay.com

Parlament pracuje nad rządowym projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym 

W Parlamencie trwają prace nad przepisami wprowadzającymi m.in.  pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na pasy. Regulacje, po tym, jak w tym tygodniu przyjął je Sejm, trafiły do Senatu.

Do Sejmu złożono trzy projekty nowelizacji Prawa o ruchu drogowym – dwa poselskie i jeden rządowy. Jako bazowy przyjęto ten przygotowany przez rząd. W myśl przyjętych przez Sejm przepisów, piesi będą mieli pierwszeństwo przed wejściem na pasy przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju.

Pierwszeństwo będzie przysługiwać im także, gdy już znajdą się na przejściu. Ponadto podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko piesi nie będą mogli korzystać z telefonu lub innego urządzenia, które może rozpraszać uwagę. Nowela reguluje też kwestię tzw. jazdy na zderzaku. Odstęp między pojazdami ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd, czyli np. jadąc 100 km/h powinniśmy jechać 50 m za pojazdem przed nami. Posłowie przyjęli poprawkę wydłużającą „vacatio legis” ustawy do 1 czerwca br. Chodzi o to, by dać samorządom czas na poprawę bezpieczeństwa na pasach.

Jednocześnie rząd planuje wiele inwestycji, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych, o czym mówił w Sejmie Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

– Na początku lutego zostanie przyjęty program o nazwie „Bezpieczna Infrastruktura”. Mamy na niego przeznaczone 2,5 mld zł. Chcemy w ciągu najbliższych 4 lat dokonać wielu inwestycji na drogach krajowych. Szczególnie skoncentrujemy się na wzmacnianiu przejść dla pieszych. Przede wszystkim na właściwym oświetleniu i odpowiednim oznakowaniu tak, aby przejścia dla pieszych dawały gwarancję bezpieczeństwa pieszym, a z drugiej strony były widoczne przez kierowców – powiedział Rafał Weber.

Tymczasem wejście w życie przyjętej przez Sejm noweli poprzedzi kampania informacyjno-edukacyjna na temat wprowadzanych zmian.

 

RIRM

drukuj