fot. twitter.com

Prezydent RP spotkał się z ministrami rolnictwa Europy Środkowo-Wschodniej

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z ministrami rolnictwa ośmiu państw Unii Europejskiej. Rozmowy dotyczyły przyszłego unijnego budżetu oraz środków na Wspólną Politykę Rolną.

W spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą uczestniczyli ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Rumunii, Litwy i Łotwy. Politycy wypracowali wspólne stanowisko w sprawie unijnego budżetu i środków na rolnictwo.

– Środki na Wspólną Politykę Rolną na pewno nie mogą być niższe niż dotychczas. To jest wspólne stanowisko wszystkich ministrów krajów naszej części Europy. One nie mogą być mniejsze – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Jednocześnie podniósł kwestię dopłat bezpośrednich.

– Naszym postulatem jest, aby te dopłaty dla polskich rolników zostały zrównane ze średnim poziomem Unii Europejskiej. To znaczy, aby polski rolnik nie otrzymywał mniej niż średnia w UE – zaznaczył polski prezydent.

Obecnie różnica w wysokości dopłat bezpośrednich między jednymi a drugimi państwami członkowskimi wynosi 21 euro za hektar. Nierówności funkcjonują od lat, choć polskie rolnictwo wyróżnia się produkcją na wysokim, ekologicznym poziomie.

– Chociażby z tych względów należą się polskim rolnikom dopłaty co najmniej na poziomie średniej Unii Europejskiej, a walka o to, aby te dopłaty takie były, jest naszym obowiązkiem jako polskich władz – wskazał prezydent Andrzej Duda.

Pod uwagę należy wziąć także wysokość sprzedaży polskiej żywności. Korzyści z jej eksportu płyną do całej Wspólnoty – zaznaczył minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

– Przecież otworzyliśmy również swoje rynki. Od czasu, kiedy nasze kraje weszły do Unii Europejskiej, stała się eksporterem netto, ma dobry bilans handlowy z innymi regionami świata – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Z prezydentem oraz ministrami rolnictwa Europy Środkowo-Wschodniej spotkał się również unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Potrzebujemy bardzo precyzyjnej Wspólnej Polityki Rolnej. Polityki, która uwzględnia potrzeby poszczególnych regionów i poszczególnych państw – podkreślił komisarz Janusz Wojciechowski.

Ambitnego unijnego budżetu oczekuje 17 państw Wspólnoty. Cięć, także w rolnictwie, oczekuje tak zwana oszczędna czwórka, czyli: Holandia, Austria, Dania i Szwecja.

TV Trwam News

drukuj