Prezydent A. Duda: Bez Czerwca ’76 być może nie byłoby „Solidarności”

„Niech Radom – tak jak był, tak ze względu na swoje położenie również i nadal będzie – stolicą polskich robotników, stolicą pracy, stolicą codziennego trudu, który powinien być dobrze wynagradzany” – podkreślił prezydent Andrzej Duda, który bierze udział w obchodach 40. rocznicy Czerwca ’76.

W uroczystościach uczestniczą także premier Beata Szydło oraz minister Antoni Macierewicz. Obchody rozpoczęły się od wystąpienia prezydenta. Andrzej Duda dziękował robotnikom za to, że 25 czerwca 1976 roku odważnie i twardo powiedzieli „nie”.

Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej, dziękuję w imieniu całego polskiego społeczeństwa. Dzień wydarzeń w Radomiu, Ursusie Płocku często jest nazywany „przedświtem wolności”, bo rzeczywiście to te wydarzenia – to Radom, to wściekłość i okrucieństwo, z jakim władza komunistyczna zaatakowała robotników – były przełomem w naszej historii, przełomem, który wywołał „Solidarność” – podkreśliła głowa państwa.

Jak wskazywał prezydent, „Solidarność” była związkiem zawodowym opartym o sojusz robotników i inteligentów. Przypomniał nazwiska osób, które w 1976 roku przyczyniły się do powstania Komitetu Obrony Robotników.

– To Jacek Kuroń, to Antoni Macierewicz, to Jan Józef Lipski, to Piotr Naimski, to polscy inteligenci, którzy powiedzieli: „Robotnicy nie zostaną sami, musimy być między sobą solidarni. Nikt nie będzie nazywał uczciwych ludzi warchołami. Uczciwi ludzie nie zostaną bez pomocy. Ich rodziny nie zostaną bez pomocy” – mówił Andrzej Duda.

Prezydent akcentował, że sojusz między robotnikami a polską inteligencją wzmocniła wizyta Ojca św. Jana Pawła II w 1979 roku. Tłumaczył, że bez wydarzeń, jakie miały miejsce w Radomiu, być może nie byłoby „Solidarności”.

Szukając odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego władza komunistyczna z taką wściekłością odpowiedziała na protesty mieszkańców, głowa państwa zauważyła, że Radom, choć nie był największym polskim miastem, był wielkim miastem robotników.

To tutaj komuniści uważali, że ich propaganda działa najlepiej, że jest skuteczna, że ludzie są urobieni i że gdzie jak gdzie, ale w czerwonym, robotniczym Radomiu nikt nie powie czegokolwiek złego na ludową władzę. Bardzo się pomylili, bo robotnicy okazali się mądrzy, bo ludzie Radomia okazali się znacznie inteligentniejsi niż wydawało się zgnuśniałej, komunistycznej władzy – zaznaczył prezydent.

Jak dodał, robotnicy nie pozwolili odebrać sobie godności, obniżyć jakości i poziomu swojego życia, podeptać swojej pracy. Zauważył, że mieszkańcy Radomia stanęli w obronie swoich podstawowych praw.

Czego chcieli? Chcieli zwykłej sprawiedliwości. To dlatego w 1991 roku nasz Ojciec św. Jan Paweł II powiedział w Radomiu: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. To właśnie łaknienie sprawiedliwości – rozumianej jako godność pracy i życia – wyprowadziło wtedy na ulice pod Komitet Wojewódzki PZPR robotników radomskich – zaznaczył Andrzej Duda.

W ocenie głowy państwa III Rzeczpospolita zapomniała o Radomiu, zabierając mu statut miasta wojewódzkiego. Prezydent zapewniał bohaterów Czerwca ’76, że ich walka nie poszła na marne.

W naszym kraju zostanie wprowadzona zasada – od tylu lat oczekiwana przez tylu ludzi, choć nie wszyscy umieją to powiedzieć, bo to jest fachowy termin – zasada zrównoważonego rozwoju, dbania o to, aby państwo rozwijało się w sposób równomierny, dbania o to, aby podstawowe prawa obywatelskie, jak prawo do wyboru miejsca zamieszkania, prawo do wyboru miejsca pracy, były naprawdę realizowane, a nie tylko na papierze. O to właśnie będziemy dbali – deklarował Andrzej Duda.

Prezydent zobowiązał się, że będzie czynił wszystko, aby zarysowane plany gospodarcze polskiego rządu były zrealizowane, a zasada zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego dzielenia dóbr była wcielana w życie.

Niech Radom – tak jak był, tak ze względu na swoje położenie również i nadal będzie – stolicą polskich robotników, stolicą pracy, stolicą codziennego trudu, który powinien być dobrze wynagradzany – zakończył.

RIRM

drukuj