Prezydent podpisał ustawę dot. dopłat dla rolników

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników. W myśl nowych przepisów wysokość dopłat zależeć będzie m.in. od rodzaju produkcji i stopnia ochrony środowiska.

Obowiązywać ma jednolita płatność obszarowa przysługująca wszystkim rolnikom. Szacuje się, że będzie ona wynosić 110 euro od hektara.

Poseł Henryk Kowalczyk z sejmowej komisji rolnictwa mówi, że ostatecznie kwota ta zostanie ustalona dopiero wtedy, gdy wszyscy rolnicy złożą wnioski o dopłaty.

– Wtedy dopiero będzie można mówić precyzyjnie o konkretnej kwocie. Drugim takim elementem jest tzw. płatność środowiskowa na zazielenienie. Ministerstwo szacuje, że będzie to 74 euro/ha. Rolnicy muszą spełnić pewne kryteria środowiskowe. Jednym z kłopotliwych kryteriów jest zachowanie tzw. użytków proekologicznych, czyli wyłączeń z produkcji dla gospodarstw, które mają więcej niż 15 ha gruntów ornych – muszą wyłączyć produkcję. Może być to pewnym kłopotem, tu muszą rolnicy bardzo uważać na to, jak wypełniają wniosek, żeby nie popełnić błędów – zaznacza poseł.

Dopłaty bezpośrednie, tak jak dotychczas, będzie wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na lata 2015-2020 na ten cel przeznaczono ponad 23 mld euro.

RIRM

drukuj