fot. PAP

Prezydent podpisał nowelę Kodeksu postępowania cywilnego

Ułatwienie egzekwowania orzeczeń sądów UE w Polsce i polskich sądów w Unii Europejskiej jest celem popisanej przez prezydenta nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi o orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych. 

Nowelizacja zakłada m.in., że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw, będą mogły być egzekwowane w Polsce – bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności.

Te same zasady mają dotyczyć polskich orzeczeń, które będą wykonywane w innych państwach członkowskich UE. Nowe przepisy mają więc wprowadzić tzw. system automatycznej wykonalności.

Na mocy nowelizacji w części K.p.c. dotyczącej przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego ma pojawić się nowa księga zatytułowana: „Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych”.

Nowe rozwiązania mają ułatwić też uznawanie i wykonywanie tzw. środków ochrony orzeczonych w sprawach cywilnych. W praktyce dotyczy to przestrzegania np. zakazu przebywania w miejscu zamieszkania poszkodowanego. W myśl nowelizacji poszkodowany na terytorium całej Unii Europejskiej będzie zatem korzystał z prawa do skutecznej ochrony.

Nowelizacja zmienia też niektóre z zapisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa wejdzie w życie 10 stycznia 2015 r. Wówczas wchodzą bowiem w życie unijne dyrektywy, do których nowelizacja dostosowuje polskie prawo.

PAP

drukuj