Prezydent A. Duda: Działalność naukowców polskiego pochodzenia buduje polską markę

Działalność naukowców polskiego pochodzenie buduje polską markę. Jako państwo potrzebujemy wsparcia ze strony polskiego środowiska naukowego na świecie – powiedział w środę w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP spotkał się w środę w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku z przedstawicielami świata nauki. Podziękował w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej za 92 lata działalności fundacji oraz wspierania polskiej nauki i polskiej młodzieży.

„Faktycznie ta kwota miliona dolarów rocznie, która jest przeznaczana na program stypendialny, ona robi ogromne wrażenie. To jednak jest kwota bardzo konkretna. Bardzo serdecznie za to dziękuję, że ta działalność jest przez państwa prowadzona, w sposób tak mądry, przez całe lata” – powiedział prezydent RP.

Prezydent Andrzej Duda podziękował również za stworzenie Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia.

„To jest niezwykle ważne, bo my potrzebujemy bardzo, jako państwo takiego właśnie wsparcia ze strony polskiego środowiska naukowego na świecie” zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Prezydent RP dodał, że chodzi również o wsparcie młodych Polaków, także o charakterze instytucjonalnym.

„Żeby była instytucja, do której wiadomo, że można się zgłosić, z którą można rozmawiać, która jest w stanie również obiektywnie ocenić, wybrać tych, których warto wspierać” dodał prezydent RP.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że cieszy się także z tego, że naukowcy polskiego pochodzenia ze sobą współpracują.

„To jest również niezwykle istotne, jeżeli chodzi o budowanie takiej polskiej marki na świecie” powiedział do nich prezydent.

Według dr. Zbigniewa Darzynkiewicza powstałe przed czterema laty Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia liczy obecnie ok. 400 członków.

„Wśród nich są światowej sławy naukowcy różnych pokoleń, urodzeni w Polsce, ich dzieci i wnuki” powiedział dr Zbigniew Darzynkiewicz, twórca Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia.

Dr Zbigniew Darzynkiewicz zaznaczył, że celem stworzenia Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia była chęć pokazania osiągnięć polskich naukowców, z których powinniśmy być dumni.

„Prace naukowe, które otwierają nowe dziedziny, odkrycia, patenty, postęp techniczny stanowią największe bogactwo każdego kraju. Powinniśmy być dumni z tego, jak wielki wkład w intelektualne bogactwo Stanów Zjednoczonych, a pośrednio światowe, ma Polonia” podkreślił dr Zbigniew Darzynkiewicz.

Założona w 1925 r. Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalno-naukową. Na stypendia i granty dla polskich i amerykańskich studentów, naukowców, profesjonalistów i artystów oraz promocję kultury polskiej w USA Fundacja przeznacza około miliona USD rocznie.

PAP/RIRM

drukuj