fot. PAP/Paweł Supernak

Premier M. Morawiecki: Odbudowujemy połączenia PKS-owe, by móc dojechać do naszych małych ojczyzn

Trzeba móc dojechać do naszych małych ojczyzn, po to odbudowujemy połączenia PKS-owe – mówił we wtorek w Rawie Mazowieckiej (Łódzkie) premier Mateusz Morawiecki.

„Tutaj w Rawie Mazowieckiej z ogromną przyjemnością chcę powiedzieć, że odbudowujemy również małe PKS-owe połączenia na krótszych odcinkach między gminami, powiatami” – powiedział szef rządu.

Dodał, że „trzeba móc dojechać do tych naszych małych ojczyzn i po to odbudowujemy połączenia PKS-owe”.

Premier przypomniał, że jeszcze 20 lat temu było realizowanych 1 mld 950 mln tzw. wozokilometrów.

„Dzisiaj to jest połowa tego, nieco poniżej 500 mln. To pokazuje, ile tych połączeń PKS-owych zostało zwiniętych” – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Obecny na spotkaniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że odbudowie lokalnych połączeń autobusowych służy ustawa o funduszu autobusowym, która weszła w życie 18 lipca i już na początku sierpnia ogłoszony został nabór wniosków o dofinasowanie połączeń.

„Już pierwsze samorządy złożyły wnioski. W województwie łódzkim będą odtworzone 92 linie, które będą funkcjonowały od 1 września tego roku” – poinformował Adamczyk.

Zaznaczył, że kolejna możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie deficytowych linii autobusowych będzie we wrześniu.

„Polska potrzebuje dobrej sieci transportu samochodowego” – zaznaczył.

„Państwo zabezpieczyło środki finansowe – 8 mln zł w skali roku. Do końca tego roku to jest 3 mln zł. Mamy pieniądze, chcemy wesprzeć te przedsięwzięcia przewozowe” – podkreślił min. Adamczyk.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

PAP/RIRM

drukuj