Powstanie Prokuratura Europejska

W Luksemburgu ministrowie sprawiedliwości UE rozpoczną dziś prace nad powołaniem Prokuratury Europejskiej.

Nowa instytucja miałaby skuteczniej ścigać nadużycia przy wykorzystywaniu środków z unijnego budżetu. Polskiej delegacji przewodniczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

Wiele wątpliwości budzą jednak kompetencje i pozycja Prokuratury Europejskiej. Zgodnie z założeniami do jej zadań należałoby m.in. wnioskowanie o nakazy przeszukania, konfiskaty oraz  wnoszenie do krajowego sądu spraw związanych z malwersacją unijnych funduszy.

Eurodeputowany prof. Karol Karski mówił, że ministrowie powinni kierować się ostrożnością.

– Weźmy pod uwagę fakt, że wykonywanie odpowiedzialności karnej wobec obywateli jest jedną z najdalej idących prerogatyw suwerennego państwa. Oczywiście prokurator europejski miałby ograniczone kompetencje. Działałby tylko w zakresie ścigania przestępstw wymierzonych w interesy finansowe samej unii. Pamiętajmy natomiast, że byłoby to jeszcze dalej idące niż obecne ograniczenie suwerenności państw członkowskich. Taką możliwość daje traktat o UE, ale nie zmusza państw członkowskich do ustanowienia tego budżetu. Trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Pozostają sądy krajowe i taki prokurator oskarżałby przed sądami krajowymi. Wydaje się, że nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, aby te kompetencje dalej wykonywali prokuratorzy krajowi – mówił prof. Karol Karski.

Pomysł powołania Prokuratury Europejskiej pojawił się w połowie ubiegłego roku. Zgłosiła go Viviane Reding, komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości.

RIRM

drukuj