fot. sejm.gov.pl

Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa

Trwa posiedzenie sejmowej komisji energii, która zajmuje się m.in. projektem nowelizacji o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o Krajowej Administracji Skarbowej.

Propozycja przygotowana przez resort energii umożliwi monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych z uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Szczegółowe wymagania dla tych paliw określać ma w odpowiednim rozporządzeniu minister energii. Rozwiązania mają przyczynić się do ograniczenia smogu i napływu węgla niesortowanego do Polski.

Nowelizacja dot. tych kwestii będzie krokiem na drodze do realizacji rządowego programu ,,Czyste powietrze” – mówi przewodniczący sejmowej komisji energii Maciej Małecki.

– W ustawie, nad którą będziemy pracowali, chodzi o przyjęcie zapisów pozwalających na wykonanie znaczącego kroku na drodze do czystego powietrza w Polsce. Ta sprawa przez wiele lat była nieuregulowana. Były to zastrzeżenia nie tylko unijne, ale przez wiele lat Najwyższej Izby Kontroli, której raporty wskazywały na pogarszający się stan powietrza, a jednocześnie na brak regulacji związanych z zabezpieczeniem odbiorców zarówno tych, którzy kupują paliwa stałe, jak i tych, których dotyka dym wychodzący z kominów. Dlatego Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy, który reguluje sprawę jakości paliw stałych. Nad tym projektem będziemy w komisji bardzo dokładnie, rzetelnie pracowali, pochylając się nad wszelkimi uwagami, które do nas trafią – wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Małecki.

W myśl projektu, próbki paliw stałych miałyby pobierać Inspekcja Handlowa i służby Krajowej Administracji Skarbowej. Pobór odbywałby się na składach węgla i np. z wagonów kolejowych na granicy.

Na dziś w komisji energii zaplanowano pierwsze czytanie przepisów w tej sprawie. Posłowie zajmą się też projektem dot. odnawialnych źródeł energii.

RIRM

drukuj