Sejm: drugie czytanie projektu budżetu na 2017 r.

W Sejmie trwa drugie czytanie projektu budżetu na przyszły rok. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że budżet pozwoli realizować zobowiązania wyborcze, przy zachowaniu stabilności finansów publicznych. Posłowie Platformy Obywatelskiej podnoszą, że budżet jest nierealny.

Rząd przewidział deficyt na poziomie blisko 60 mld zł. Sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych nad projektem przedstawił przewodniczący komisji poseł Jacek Sasin. Jednocześnie przypomniał najważniejsze założenia makroekonomiczne do projektu ustawy.

Jacek Sasin wskazał, że przyjęcie wzrostu gospodarczego w wysokości 3,6 proc. jest ambitne ze względu na fakt obserwowanego spowolnienia tempa wzrostu PKB na świecie.

– Komisja Europejska obniżyła, przypomnę wysokiej izbie, przewidywania wzrostu gospodarczego nie tylko Unii Europejskiej, ale także w Stanach Zjednoczonych. Określenie tych założeń dotyczących wzrostu jako „ambitne” oznacza, że nie są to założenia realne wobec zapowiedzi rządu przyspieszenia wzrostu od drugiego kwartału 2017 roku, związanego ze wzrostem poziomu inwestycji, co z kolei będzie wiązało się z uruchomieniem środków europejskich z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej – mówił poseł Jacek Sasin.

Poseł Janusz Szewczak omawiając założenia przyszłorocznego budżetu przypomniał słowa krytyki płynące ze strony opozycji wobec ustawy budżetowej na 2016 rok.

– Jak widać miało nie być budżetu, miał się zawalić ten z 2016 roku, a właściwie jest realizowany koncertowo. Mamy blisko 20 mld zł nadwyżki w eksporcie, bezrobocie spadło do najniższego poziomu w III RP. To są te „dramatyczne” skutki budżetu na 2016 rok. Daj Boże, żeby podobnie dramatyczne były skutki w budżecie na 2017 rok, bo będziemy pewnie to samo słyszeli dzisiaj od państwa – że będziemy mieli tę powtórkę z rozrywki: rozdzieranie szat, krokodyle łzy, pouczenia – mówił Janusz Szewczak.

Według projektu budżetu na 2017 r. dochody budżetu państwa mają w przyszłym roku wynieść ponad 325 mld zł, a wydatki blisko 385 mld zł.

RIRM

drukuj