fot. flickr.com

Sejm: komisja za projektem kary więzienia za „polskie obozy śmierci”

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała we wtorek rządowy projekt wprowadzający karę grzywny lub więzienia za sformułowania typu „polskie obozy śmierci”. Komisja przyjęła również projekt nowelizacji ustawy o IPN autorstwa Kukiz’15.

Pierwsze czytanie obu projektów nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej miało miejsce na początku października na posiedzeniu Sejmu i wówczas zostały one skierowane do prac w komisji. Początkowo miały być procedowane odrębnie, jednak w toku prac komisja zdecydowała się rozpatrzyć je łącznie. Taki tryb procedowania zaproponował przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz, według którego oba projekty uzupełniają się.

W trakcie posiedzenia komisji zostały zgłoszone poprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Ostatecznie za przyjęciem łącznie obu projektów ustaw wraz z poprawkami głosowało 13 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z treścią projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

Jeśli sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby karze grzywny lub ograniczeniu wolności. Nie byłoby przestępstwem popełnienie tych czynów „w ramach działalności artystycznej lub naukowej”. Nowy przepis ma się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca – „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu”. Śledztwo z urzędu wszczynałby prokurator IPN; wyrok podawano by do publicznej wiadomości.

Ponadto projekt zakłada możliwość wytaczania za takie zwroty jak „polskie obozy śmierci” procesów cywilnych, m.in. przez organizacje pozarządowe i Instytut Pamięci Narodowej. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie będą przysługiwać Skarbowi Państwa.

Projektowane przepisy dotyczą również m.in. ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. W projekcie zapisano nowe regulacje dotyczące kwestii udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie fundacji i stowarzyszeń w zakresie ich opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Dotacja będzie mogła obejmować m.in. zadania związane z prowadzeniem ekshumacji i badań archeologicznych.

Jak argumentował w trakcie posiedzenia komisji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, projekt ten to odpowiedź na problem, z którym Polska mierzy się od dłuższego czasu.

„To problem posądzania naszego narodu o współudział w Holokauście, mianowicie chodzi o pojawiające się permanentnie sformułowania w zagranicznej prasie czy innych miejscach <<polskie obozy koncentracyjne>>, <<polskie obozy śmierci>>” – powiedział Patryk Jaki.

PAP/RIRM

 

drukuj