fot. M. Matuszak/Nasz Dziennik

„Polityka Lekowa Państwa” trafiła do konsultacji społecznych

„Polityka Lekowa Państwa” trafiła do konsultacji społecznych. Dokument określa priorytety rządu w gospodarowaniu lekami na cztery lata. Jego przyjęcie będzie wymagało wprowadzenie zmian legislacyjnych i związanych z nimi zmian systemu.

Pierwszym strategicznym celem „Polityki Lekowej Państwa” ma być zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne – wskazał wiceminister zdrowia Marcin Czech. Kolejnym celem, który wyznacza dokument, jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego obywateli, czyli m.in. zapewnienie pacjentom dostępu do nich w odpowiednim czasie i miejscu.

– Podzieliliśmy sobie to na pewne etapy monitorowania procesu dostarczania leku. Tak naprawdę zaczyna się to wszystko od badań klinicznych (pewnie jeszcze przedklinicznych), ale mamy jeszcze mniejszy wpływ na te badania przedkliniczne, a na badania kliniczne jak najbardziej. Następny to wytwarzanie produktów leczniczych. Kolejny to dopuszczenie do obrotu. Następnie obrót produktami leczniczymi i suplementami diety. Suplementy diety są potraktowane w dokumencie, przez pryzmat tak naprawdę ich potencjalnych interakcji głównie z lekami. Kwestia bezpieczeństwa farmakoterapii to jest ostatni element w tym kontinuum – powiedział Marcin Czech.

Zagrożeniem, na które wskazuje polityka lekowa, jest m.in. wywóz leków za granicę. Przeciwdziałać temu ma m.in. wzmocniony nadzór farmaceutyczny.

Ministerstwo Zdrowia w „Polityce Lekowej Państwa” stawia również na wzmocnienie krajowego przemysłu farmaceutycznego i budowę systemów informatycznych w opiece zdrowotnej

RIRM

drukuj