Polacy obawiają się o swoje stanowiska pracy

Wbrew danym GUS-u, które wskazują poprawę na rynku pracy, ponad 1/3  Polaków obawia się o swoje stanowisko. Z kolei co piąty mieszkaniec naszego kraju rozważa emigrację zarobkową w przeciągu najbliższych 12 miesięcy – o sprawie informuje jeden z portali.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, początek tego roku wskazuje na spadek zwolnień w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednocześnie wzrosła liczba ofert o pracę. Bezrobocie rejestrowane w kwietniu wyniosło 13 proc. wobec 13,5 proc. w marcu br. – podał GUS.

Poseł PiS Józefa Hrynkiewicz z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zwraca uwagę, że te dane nie są miarodajne.

– Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o bezrobociu, które pochodzą z badania ekonomicznej aktywności ludności. Badania te pokazują, czy osoby, które są badane pracowały np. kilka godzin w tygodniu. Skoro pracowały kilka godzin w tygodniu, bez względu na to w jakiej formie, to one nie są bezrobotne. To, że taka praca nie daje poczucia stabilizacji, stałych dochodów, czy dochodów na poziomie, który pozwala choćby na najskromniejsze utrzymanie samego pracującego, to jest to zupełnie inna sprawa – powiedziała poseł Józefa Hrynkiewicz.

Warto dodać, że dane GUS-u nie uwzględniają osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, kilku milionów młodych, którzy wyjechali z naszego kraju w poszukiwaniu pracy oraz bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza milion osób.

Według niektórych ekspertów, bez zatrudnienia może być nawet 6 mln osób.

RIRM

drukuj