fot. PAP

Podpisano częściowy kompromis z rolnikami

Ministerstwo rolnictwa podpisało częściowe ustalenia z protestującymi rolnikami z województwa zachodniopomorskiego w sprawie większej kontroli obrotu ziemią – poinformował minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

Uzgodniono dwie sporne dotąd kwestie. Dotyczą one składu komisji przetargowej, decydującej o sprzedaży państwowej ziemi, oraz odkupu gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych w przypadku, gdy jest ona użytkowana dla celów nierolniczych.

Prezes ANR ma wydać stosowne rozporządzenie, realizujące postulaty, do 18 stycznia br. Do dymisji podał się także dyrektor oddziału szczecińskiego ANR. Przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego Edwarda Kosmala akcentuje, że częściowe ustalenia nie rozstrzygają wszystkich kwestii, na które zwracali uwagę protestujący rolnicy.

Jest też sprawa wdrożenia piątkowych ustaleń – powiedział Edward Kosmal, dodając, że podobne porozumienie zostało podpisane już w czerwcu 2012 roku, lecz nie było przestrzegane.

– Zawiesiliśmy komitet protestacyjny; ciągniki zostają jednak w pogotowiu, czekamy do 14 stycznia na dalszy rozwój akcji. Na realizację wynegocjowanych ustaleń i rozporządzeń. Mamy deklaracje, że rozpoczną się rozmowy zmierzające do dalszego uszczelniania systemu powrotu ziem dzierżawnych i z aktów, które zostały podpisane z naruszeniem prawa – powiedział Edward Kosmal

Porozumienie to zaledwie uszczelnienie systemu – jednak jest wiele kluczowych spraw do omówienia – wśród nich nowelizacja ustawy o ustroju rolnym,  kwestia zabezpieczeń rolników po zakończeniu okresu ochronnego na swobodny obrót ziemią po 2016r. Na tym jednak nie koniec – wylicza Edward Kosmal.

– KRUS, wiek emerytalny, następnie wypłaty w perspektywach 2014–20, program zazielenienia, podatek rolny, podatek dochodowy. Następna sprawa to GMO, poza tym chcemy zobowiązać Agencję Nieruchomości Rolnej, żeby przydzielała dokumenty związane z dzierżawą i sprzedażą. Będziemy też rozmawiać o potrzebie działań antykorupcyjnych  – powiedział Edward Kosmal.   

Przypomnijmy rolnicy protestują od 5 grudnia głównie przeciwko wykupowi ziemi przez podstawione osoby tzw. słupy, związane z zagranicznym kapitałem.

         RIRM 

drukuj