fot. podkarpackie.kas.gov.pl

Podkarpackie: Ukrainiec próbował nielegalnie wwieźć do Polski kieł morsa

Funkcjonariusze z podkarpackiej KAS wykryli kieł morsa podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Budomierzu. Okaz objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) przewoził bez wymaganych zezwoleń obywatel Ukrainy.

Jak poinformowała w czwartek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, podkom. Edyta Chabowska, 45-centymetrowy kieł morsa arktycznego został wykryty podczas kontroli pojazdu, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy.

„Przeprowadzona przez funkcjonariuszy identyfikacja wykazała, że należy on do gatunków objętych ochroną na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej CITES” – dodała.

Kieł przewoził 71-letni kierowca w swoim bagażu, nie zgłosił okazu do kontroli. Jak zaznaczyła podkom. Edyta Chabowska, mężczyzna nie posiadał też zezwolenia, które wymagane jest na przewóz przez granicę gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów.

„W związku z naruszeniem przez mężczyznę przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze zatrzymali okaz do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu” – powiedziała rzecznik.

Mors arktyczny (łac. Odobenus rosmarus) podlega ochronie zgodnie z Konwencją o międzynarodowym handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem – CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Jak przypomniała rzecznik rzeszowskiej IAS, celem konwencji jest kontrolowanie handlu gatunkami, których liczebność lub stan wskazują na ryzyko ich zagrożenia.

„Handel tymi gatunkami jest dozwolony jedynie za zezwoleniem, zapewniającym ochronę ich naturalnego środowiska” – podkreśliła podkom. Edyta Chabowska.

Nielegalny przewóz przez granicę UE a także wewnątrzwspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W 2023 r. podczas kontroli na przejściach granicznych w woj. podkarpackim funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli nielegalny przewóz blisko 1,3 tys. okazów CITES.

PAP

drukuj