PiS wzywa do publicznej debaty ws. monopolizacji rynku medialnego

Prawo i Sprawiedliwość chce publicznej kontroli i ochrony przed monopolizacją rynku medialnego w Polsce w kontekście sprzedaży TVN-u. Politycy PiS-u złożą interpelację poselską i senatorską do premier Ewy Kopacz w tej sprawie. Domagają się także szerokiej publicznej debaty.

TVN-em, który obecnie posiada ok. 20 proc. rynku telewizyjnego w kraju, są zainteresowane trzy duże koncerny zagraniczne z Niemiec i USA. Politycy chcą, by premier objęła nadzorem postępowanie prowadzone w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poseł Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedziała, że premier powinna odpowiedzieć na pytania dotyczące inicjatyw UOKiK w sprawie ochrony przed monopolizacją rynku multimedialnego w Polsce.

– Czy bycie TVN-u, a więc uzyskanie ponad 20% rynku telewizyjnego na rzecz podmiotu zagranicznego (a faworytem zgodnie z formacjami prasowymi jest podmiot niemiecki, który posiada między 25-30 proc. rynku radiowego, około 40 proc. rynku prasy kolorowej, jeden z trzech głównych portali internetowych z 4 milionami użytkowników) zapewnia naszemu państwu bezpieczeństwo informacyjne? Czy i w jakim zakresie podległy pani premier Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badał zagrożenia związane z taką istotną zmianą własnościową na naszym rynku? Jakie działania zostały podjęte w celu zapewnienia polskim odbiorcom ochrony przed monopolem w dziedzinie środków społecznego przekazu? – pytała poseł.

Senator Jan Maria Jackowski mówił, że w Polsce duże wątpliwości budzi pojęcie „rynku właściwego” i wysokość udziału w nim obcych koncernów. Polityk dodał, że jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo informacyjne państwa, a także wpływa na poszczególne gałęzie gospodarki.

– Ten próg 40 proc. (który jest u nas ustawowy), jeżeli chodzi o tzw. „rynek właściwy” – czyli ten, na którym dany podmiot działa, zdefiniowany dość miękko, nieprecyzyjnie – to bardzo duży udział. Jesteśmy dużym krajem i to bardzo duży udział. W związku z powyższym w wielu krajach UE ten poziom jest niższy. Zwracamy się też do rządu (bo to rząd powinien wychodzić z inicjatywą), aby w toku tej debaty decydować również nad poziomem, co znaczy 40 proc. Czy ten udział w rynku właściwym powinien być mniejszy – powiedział Jan Maria Jackowski.

PiS chce debaty w sprawie przejmowania rynku mediów w Polsce przez zagraniczne koncerny. Politycy chcą, by rząd przedstawił wszystkie możliwe formy prawnego zabezpieczenia podobnych transakcji. W Polsce blisko 90 proc. prasy jest w rękach niemieckich koncernów.

RIRM

drukuj