PE zatwierdził przepisy o przejrzystości międzyrządowych umów energetycznych

Zgodnie z nowymi przepisami porozumienia dotyczące dostaw gazu i ropy naftowej będą sprawdzane przez Komisję Europejską pod kątem zapisów sprzecznych z prawem Unii Europejskiej jeszcze przed ich podpisaniem.

Regulacje te mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw europejskich przez wyeliminowanie z zawieranych umów niedozwolonych klauzul.

Europoseł prof. Zdzisław Krasnodębski podkreślił, że zatwierdzenie przepisów będzie kolejnym krokiem w procesie uniezależniania się Europy od rosyjskiego gazu.

– Dotyczy to umów państw unijnych z krajami poza Unii. Będzie to miało ogromne znaczenie, ponieważ nie będzie pozwalało państwom członkowskim na zawieranie niekorzystnych umów z punktu widzenia całej unii bezpieczeństwa energetycznego z krajami trzecimi. Nowa legislacja nie dotyczy aktualnych instrumentów niewiążących, czyli różnych tego rodzaju dokumentów, które nie mają prawnie wiążącego charakteru. To pojęcie umowy rządowej zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Myślę, że generalnie jest to duży krok w kierunku uniezależnienia się Unii Europejskiej od dostaw z Rosji – zaznaczył prof. Zdzisław Krasnodębski.

Parlament Europejski chciał szerszego podejścia, które miało obejmować sprawdzanie umów dotyczących także innych surowców oraz energii elektrycznej. Nie udało się jednak przeforsować tego stanowiska.

Nowe przepisy wejdą w życie po zatwierdzeniu ich przez państwa członkowskie.

RIRM

drukuj