fot. PAP

Upadek Euro?

Upadek strefy Euro jest tylko kwestią czasu – powiedział Zbigniew Kuźmiuk, poseł i ekonomista. Informacje o rozpadzie euro strefy pojawiają się już coraz częściej.

Wszystkie scenariusze przewidujące jej upadek zakładają że pierwszym akcentem będzie powrót Grecji do drachmy.

Zbigniew Kuźmiuk również zwraca uwagę że wypchnięcie Grecji może być początkiem końca strefy Euro, i jak dodaje zapłaci za to cała Unia Europejska.

 

 

„Tak naprawdę tzw. rynki już uwzględniły to wyjście Grecji ze strefy euro. Co więcej, tak naprawdę papiery greckie w te dłużne ma w zasadzie przede wszystkim tylko i wyłącznie Europejski Bank Centralny, oczywiście to oznacza, że te straty musieliby zamortyzować udziałowcy Europejskiego Banku Centralnego a więc wszystkie kraje Unii Europejskiej, nie tylko strefy euro”powiedział Zbigniew Kuźmiuk.

 

Ponadto jak powiedział Zbigniew Kuźmiuk coraz bardziej komplikuje się sytuacja Hiszpanii i Włoch, co powoduje że projekt euro staje się coraz mniej racjonalny.

 

„Mówiąc szczerze, gdyby te kraje zeszły z rynku tzn. ich dług przestałby być finansowany przez pożyczanie na rynku, to nie ma w Europie takich pieniędzy, które byłby w stanie te potrzeby pożyczkowe obydwóch krajów sfinansować. Ten projekt chyli się ku upadkowi i nie ulega wątpliwości, że gdyby cały projekt się zawalił, to Europę czeka swoiste finansowe trzęsienie ziemi”- dodaje Zbigniew Kuźmiuk.

 

 

Wypowiedź posła Zbigniewa Kuźmiuka: 

Audio MP3
Pobierz

 

Autor: RIRM

drukuj