PE: trzeci projekt rezolucji o Polsce

Frakcja Marine Le Pen – Europa Narodów i Wolności złożyła swój odrębny projekt rezolucji. Celem dokumentu jest podsumowanie debaty na temat oświadczeń Rady i Komisji w sprawie sytuacji w naszym kraju. W rezolucji stwierdza się m.in., że Unia Europejska nie ma prawa wtrącać się w wewnętrzną politykę państw członkowskich UE oraz, że nie powinna grozić narzuceniem sankcji w sytuacji, gdy dokonane w sposób demokratyczny decyzje nie idą w kierunku obranym przez UE.

W krótkim dokumencie sygnatariusze frakcji Marine Le Pen przytaczają też słowa węgierskiego premiera Viktora Orbána, który stwierdził, że ,,UE nie powinna rozważać zastosowania jakichkolwiek sankcji wobec Polski, gdyż wymagałoby to jednomyślności, a Węgry nigdy nie poprą jakichkolwiek sankcji wobec Polski”.

W dokumencie podkreśla się też, że Komisja nie jest ciałem politycznym, ale organem wykonawczym UE i musi bezwzględnie przestrzegać Traktatów Unii. W drugim punkcie mowa jest z kolei o przywiązaniu do nadrzędnych zasad tożsamości i suwerenności narodowej, które są zdaniem twórców dokumentu ,,nierozerwalnie złączone z zasadą wolności”.

Dawid Nahajowski, Bruksela

drukuj