fot. PAP/EPA

PE: kiedy rezolucja w sprawie Krymu?

Wszystko na to wskazuje, że w czwartek po południu Parlament Europejski przyjmie w Strasburgu kolejną rezolucję w sprawie Ukrainy. Tym razem w kwestii rosyjskiej napaści na naszego wschodniego sąsiada.

Projekt rezolucji ma być wspólny, złożony w imieniu deputowanych z różnych frakcji politycznych. Europosłowie chcą, jak czytamy w dokumencie, stanowczo potępić rosyjski akt agresji i napaść na Krym, który stanowi nierozłączną część Ukrainy, jak również wezwać do niezwłocznego rozładowania napięcia wraz z natychmiastowym wycofaniem wszystkich sił zbrojnych przebywających obecnie nielegalnie na terytorium Ukrainy oraz do pełnego przestrzegania prawa międzynarodowego i zobowiązań wynikających z obowiązujących konwencji.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą też podkreślić w tej rezolucji, że w kontaktach z Rosją UE i jej państwa członkowskie muszą mówić jednym głosem i popierać prawo zjednoczonej Ukrainy do swobodnego decydowania o swojej przyszłości oraz zwrócić się do Ukrainy o nieuleganie presji, aby odroczyć wybory prezydenckie wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r. – czytamy w przygotowanym projekcie.

Przypomnieć należy, że do tego dokumentu głosowane też będą poprawki, także może on ostatecznie być jeszcze rozszerzony o dodatkowe zapisy.

RIRM/Dawid Nahajowski, Strasburg

drukuj