Papieskie błogosławieństwo wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami dla uczestników XXVI pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę

Penitencjaria Apostolska udzieliła przywileju błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami dla uczestników XXVI pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę odbywającej się w dniach 8-9 lipca 2017.

„Penitencjaria Apostolska, mocą nadzwyczajnej władzy, udzielonej jej przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, łaskawie upoważnia Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego Jana Romeo Pawłowskiego, Nuncjusza Apostolskiego, Delegata ds. Nuncjatur, aby przybyłym dnia 9 lipca do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z pielgrzymką Rodziny Radia Maryja, prowadzonego przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w Toruniu, udzielił na zakończenie Mszy Świętej wszystkim biskupom, kapłanom, diakonom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim, którzy prawdziwie podejmując pokutę i czyny miłości, będą w niej uczestniczyć, papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)” – czytamy w dekrecie pod którym podpisali się ks. kard. Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy i ks. prałat Krzysztof Nykiel, Regens.

***

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 984/17/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, mocą nadzwyczajnej władzy, udzielonej jej przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, łaskawie upoważnia Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego Jana Romeo Pawłowskiego, Nuncjusza Apostolskiego, Delegata ds. Nuncjatur, aby przybyłym dnia 9 lipca do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z pielgrzymką Rodziny Radia Maryja, prowadzonego przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w Toruniu, udzielił na zakończenie Mszy Świętej wszystkim biskupom, kapłanom, diakonom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim, którzy prawdziwie podejmując pokutę i czyny miłości, będą w niej uczestniczyć, papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, nawet jeśli z uzasadnionych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć fizycznie w świętych obrzędach, ale podczas ich sprawowania będą się łączyć z nimi duchowo za pośrednictwem przekazu telewizyjnego lub radiowego, również mogą uzyskać odpust zupełny po spełnieniu wymaganych prawem warunków.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Datowane w Rzymie, z akt Penitencjarii Apostolskiej, dnia 3 lipca Roku Pańskiego 2017.

Ks. Kard. Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy

Ks. Prałat Krzysztof Nykiel, Regens

 

RIRM

drukuj