Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do medytacji na temat zbawienia. Ewangelista Łukasz opowiada, jak Jezus zmierza do Jerozolimy i w drodze zbliża się do Niego człowiek, który zadaje Mu pytanie: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” (Łk 13,23). Jezus nie daje bezpośredniej odpowiedzi, ale przenosi dyskusję na inny poziom używając sugestywnego języka: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”. (w. 24). Poprzez obraz drzwi, Jezus chce wyjaśnić swoim słuchaczom, że nie jest to kwestia liczb, nie jest ważne, aby wiedzieć ilu się zbawi, ale ważne jest to, aby każdy wiedział, jaka droga prowadzi do zbawienia.

Ta droga zapewnia, że przejdzie się przez bramę. Sam Jezus jest bramą (por. J 10,9). On prowadzi nas do komunii z Ojcem, gdzie znajdujemy miłość, zrozumienie i ochronę. Ale dlaczego brama ta jest ciasna? Jest to wąska brama nie dlatego, aby nas nękać, ale dlatego, że żąda od nas ograniczenia naszej dumy i strachu i panowania nad nimi, aby otworzyć się na Niego z sercem pokornym i ufnym, uznając się za grzeszników, potrzebujących Jego przebaczenia. Brama Bożego miłosierdzia jest zawsze szeroko otwarta dla każdego! Bóg nie faworyzuje nikogo, ale zawsze przyjmuje wszystkich, bez różnicy. A zbawienie, które On nam daje to nieustanny strumień miłosierdzia, które przełamuje wszelkie bariery i otwiera zadziwiające perspektywy światła i pokoju.

Jezus kieruje do nas dzisiaj, po raz kolejny naglące zaproszenie, aby przyjść do Niego, by przekroczyć próg życia w pełni, w pojednaniu, życia szczęśliwego. Oczekuje On na każdego z nas, bez względu na to, jaki grzech popełniliśmy, aby nas objąć, aby ofiarować nam swoje przebaczenie. Tylko On może przemienić nasze serce, tylko On może nadać pełny sens naszej egzystencji, darowując nam prawdziwą radość. Wchodząc przez bramę Jezusa, bramę wiary i Ewangelii, możemy odejść od światowych postaw, złych nawyków, egoizmu i zamknięcia. Kiedy jest kontakt z miłością i miłosierdziem Bożym zachodzi realna zmiana. A nasze życie zostaje rozświetlone przez światło Ducha Świętego, niegasnące światło!

Pan daje nam wiele okazji, aby zbawić się i wejść przez bramę zbawienia. Ta brama jest szansą, której nie można zmarnować: nie mamy prowadzić akademickich dyskursów na temat zbawienia, jak ten człowiek, który zwrócił się do Jezusa, ale musimy uchwycić okazje do zbawienia, ponieważ w pewnym momencie „Pan domu wstanie i drzwi zamknie” (w.25), jak przypomniała nam Ewangelia. Ale jeśli Bóg jest dobry i kocha nas, to dlaczego zamyka drzwi? Ponieważ nasze życie nie jest grą wideo lub telenowelą, nasze życie jest poważne, a cel do osiągnięcia jest ważny: to wieczne zbawienie.

Najświętszą Pannę Maryję, Bramę Niebios, prośmy, aby pomagała nam wykorzystać okazje, jakie Pan daje nam, abyśmy przekroczyli bramę wiary i w ten sposób weszli na szeroką drogę, drogę zbawienia, która może przyjąć wszystkich tych, którzy pozwalają się zaangażować miłości. To miłość zbawia, miłość, która już tu na ziemi jest źródłem szczęścia dla tych, którzy w cichości, cierpliwości i sprawiedliwości, zapominają o sobie i darowują się innym, zwłaszcza najsłabszym.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy Bracia i Siostry!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Rzymu i pochodzących z różnych krajów, w szczególności wiernych z Kalisza (Polska), Gondomar (Portugalia) i nowych seminarzystów Papieskiego Kolegium Północnej Ameryki.
Pozdrawiam Stowarzyszenie Najświętszego Odkupiciela z Manfredoni, motocyklistów z Polesine, wiernym z Delianuova i z Werony, którzy przybyli w pieszej pielgrzymce.

Pozdrawiam młodych z Padulle, którzy przybyli, aby służyć przy stole Caritas Rzymu.
Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominać o modlitwę za mnie. Dobregi obiadu wam życzę i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj