Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Pozdrawiam was wszystkich, którzy uczestniczyliście w tej celebracji, oraz tych, którzy łączą się z nami duchowo za pośrednictwem telewizji, radia i innych środków społecznej komunikacji. Dzisiaj obchodzimy 31. Światowy Dzień Młodych, który swój szczyt będzie miał w lipcu w czasie wielkiego światowego spotkania w Krakowie. Jego tematem są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Moje pozdrowienie kieruję szczególnie do obecnej tutaj młodzieży i obejmuję nim wszystkich młodych na całym świecie. Mam nadzieję, że będziecie mogli licznie przybyć do Krakowa, ojczyzny św. Jana Pawła II, który zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Jego wstawiennictwu powierzamy ostatnie miesiące przygotowań do tej pielgrzymki, która w ramach Roku Świętego Miłosierdzia będzie jubileuszem młodych w perspektywie całego Kościoła Powszechnego.

Są z nami liczni młodzi wolontariusze z Krakowa. Po powrocie do Polski wręczą oni władzom państwowym poświęcone dzisiaj na tym placu gałązki oliwne zebrane w Jerozolimie, Asyżu i Monte Cassino jako zaproszenie do kultywowania idei pokoju, pojednania i braterstwa. Dziękuję za ten piękny pomysł. Idźcie z odwagą do przodu.

A teraz prośmy Maryję, aby pomogła nam przeżyć z duchowym zaangażowaniem ten Wielki Tydzień.

Angelus Domini…

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj