Cały świat adorował Najświętszy Sakrament

Cały świat wziął udział w godzinnej Adoracji Eucharystycznej z Ojcem św. Franciszkiem. Wspólna modlitwa przebiegała pod hasłem: „Jeden Pan, Jedna wiara”. Transmisję z Rzymu przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam.

Wierni na całym świecie zgromadzili się w katedrach i kościołach. Wraz z księżmi biskupami i kapłanami – w łączności z Ojcem św. – adorowali Najświętszy Sakrament, kontemplowani wybrane fragmenty Pisma Świętego, śpiewali pieśni, w ciszy modlili się we własnych intencjach, a także w dwóch intencjach, o które prosił Papież Franciszek:

– za Kościół na całym świecie, by był „zawsze posłuszny słuchanemu Słowu Bożemu, aby ukazywał się światu zawsze jako ’chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany’”,

– w intencji prześladowanych chrześcijan, „którzy doświadczają cierpienia nowego zniewolenia i są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej, za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy”.

Transmisję Adoracji Eucharystycznej z Rzymu przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam. Wierni w Bazylice św. Piotra modlili się według schematu zatwierdzonego przez Ojca św. CZYTAJ

Na końcu adoracji Papież Franciszek pobłogosławił Najświętszym Sakramentem wszystkich ludzi na całym świecie, którzy włączyli się do wspólnej modlitwy. Po błogosławieństwie wierni uwielbili Boga wspólnym śpiewem.

W Krakowie na Wawelu adoracja rozpoczęła się od wystawienia Najświętszego Sakramentu. Następnie wierni czuwali i modli się przeżywając Rok Wiary.

–  Chodzi o to, aby Kościół świadomie w jedności z Piotrem – Papieżem Franciszkiem wyznawał wiarę. To był pierwszy element modlitwy w Krakowie na Wawelu „traditio symboli”-  czyli wyznanie wiary, wyznanie tego co jest zawarte w credo. Następnie chodzi o uwielbienie, uwielbienie Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie – powiedział ks. prof. Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Jana Pawła II.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Józef Michalik włączył się w ogólnoświatową adorację w katedrze w Przemyślu.

Ogólnoświatowa Adoracja Eucharystyczna odbyła się po raz pierwszy w dziejach Kościoła.  Była odpowiedzią na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka,  by w niedzielę, po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej we wszystkich katedrach świata rozpoczęły się Adoracje Eucharystyczne.

RIRM

drukuj