Państwowy dług publiczny wzrósł do 880 mld 204,5 mln zł

Państwowy dług publiczny (PDP) na koniec IV kwartału 2013 r. wyniósł 880 mld 204,5 mln zł. W IV kw. 2013 r. spadł on o 10 mld 373,7 mln zł, tj. o 1,2 proc., a od końca 2012 r. zwiększył się o 39 mld 727,6 mln zł, tj. o 4,7 proc. – podał resort finansów w poniedziałek. 

MF poinformował, że PDP na koniec 2013 r. wyniósł 53,9 proc. PKB wobec 52,7 proc. PKB rok wcześniej.

„Największy wpływ na zmianę PDP w 2013 r. miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (które w 2013 r. wyniosły 57,4 mld zł)” – napisano w komunikacie.

„Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec 2013 r. 943.097,0 mln zł. Oznacza to spadek w IV kwartale 2013 r. o 9.529,0 mln zł (1,0 proc.) – dodano.

Z komunikatu wynika, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł 932.509,3 mln zł.

„W IV kwartale 2013 r. spadł on o 7.671,8 mln zł, tj. o 0,8 proc. Natomiast od końca 2012 roku zwiększył się o 45.636,7 mln zł, tj. o 5,1 proc.” – napisano.

„Podobnie jak w przypadku PDP, wzrost EDP w 2013 r. wynikał głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa” – dodano.

Z komunikatu wynika, że dług EDP na koniec 2013 r. wyniósł 57,1 proc. PKB wobec 55,6 proc. PKB na koniec 2012 r.

Z danych wynika, że 92,4 proc. państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,2 proc. Z 7,5 proc. przypadających na podsektor samorządowy, 7,2 proc. stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

MF podał, że wzrost państwowego długu publicznego w 2013 r. był wynikiem: wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 42,7 mld zł, tj. o 5,5 proc.; – spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1,1 mld zł, tj. o 1,6 proc.; spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,9 mld zł, tj. o 83,2 proc.

Na koniec IV kwartału 2013 r. dług krajowy SFP wg kryterium miejsca emisji wyniósł 612,8 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2012 r. o 36,4 mld zł, tj. o 6,3 proc. W tym samym okresie dług zagraniczny wzrósł o 3,3 mld zł, tj. o 1,3 proc., do poziomu 267,4 mld zł.

Udział długu zagranicznego na koniec IV kwartału 2013 r. wyniósł 30,4 proc. (spadek z 31,4 proc. na koniec 2012 r.).

Państwowy dług publiczny to zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji.

 

PAP/RIRM

drukuj