Ostatnie dni na złożenie wniosku o dofinansowanie małych gospodarstw

Rolnicy mają ostatnie dni na złożenie wniosku o bezzwrotne dofinansowanie małych gospodarstw. Nabór ruszył 18 czerwca i zakończy się 17 lipca. Aby rolnik mógł otrzymać jednorazową pomoc w wys. 60 tys. zł musi spełnić określone warunki.

Prowadzone przez niego gospodarstwo nie może być mniejsze niż 1 hektar i musi znajdować się na terytorium Polski.

W tegorocznym naborze skrócił się czas obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, jakim musi być objęty gospodarz. Wystarczą co najmniej dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinasowanie.

Rolnik zobowiązany jest też do przygotowania biznesplanu i jego zrealizowania.

Po tym jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozytywnie rozpatrzy złożony wniosek, właściciel gospodarstwa otrzyma środki w dwóch transzach. O szczegółach mówi Krzysztof Adamkiewicz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

– Otrzymuje beneficjent wypłatę w wysokości 80 proc. przyznanej kwoty, jednak nie więcej niż 48 tysięcy zł. Te środki otrzymuje w ciągu 6 miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji. Kolejną transzę otrzymuje w wysokości pozostałych 20 proc. Kwota nie może przekraczać tym razem 12 tys. zł. Druga transza jest wypłacana w ciągu 3 lat po dokonaniu pierwszej płatności i po spełnieniu warunków, które wynikają z dołączonego do wniosku biznesplanu. Ważną informacją jest to, że wszystkie środki, które są wydatkowane w ramach tego działania, muszą być pokryte stosownymi dokumentami. 80 proc. kosztów musi być wydatkowane na środki trwałe – powiedział Krzysztof Adamkiewicz.

Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotychczas przeprowadzono dwa nabory wniosków o taką pomoc. Jeden z nich adresowany był do rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń.

RIRM

drukuj