fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Opole: Dzięki KAS do Skarbu Państwa wpłynęło dodatkowe 8 mln zł

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników opolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej w jednej ze spółek akcyjnych do budżetu państwa wpłynęło blisko osiem milionów złotych tytułem podatku dochodowego od osób prawnych.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu poinformowała na swojej stronie internetowej, że na ślad nieprawidłowości kontrolerzy KAS wpadli podczas kontroli w jednej ze spółek akcyjnych.

Kontrolujący ustalili, że spółka dokonała transakcji z podmiotem powiązanym, w wyniku której zostały ustalone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. Pracownicy opolskiej KAS wykryli, że opłaty licencyjne uiszczone przez spółkę na rzecz podmiotu z nią powiązanego ustalone zostały w sposób nierynkowy, co doprowadziło do zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o około 22 mln zł. Dodatkowo kontrolujący stwierdzili zawyżenie kosztów uzyskania przychodów spółki w wydatkach z tytułu usług niematerialnych, tj. doradczych i marketingowych, o 2,5 mln zł.

Według informacji IAS w Opolu kontrolowana spółka skorzystała z uprawnienia do skorygowania deklaracji i wpłaciła do budżetu państwa zaległy podatek dochodowy od osób prawnych wraz z odsetkami, łącznie prawie 8 mln zł.

PAP

drukuj