fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Fundusze z „Rodzina 500 plus” prawnie chronione przed komornikiem

Pieniądze z programu „Rodzina 500 plus” będą chronione przed zajęciem przez komornika. Świadczenie nie będzie mogło wpływać na wysokość alimentów.

Prezydent  Andrzej Duda podpisał ustawę, która całkowicie zabezpieczy środki ze świadczenia przed egzekucją prowadzoną na rachunku bankowym.

Ustawodawca stworzył również możliwość prowadzenia przez banki i kasy  tzw. rachunków rodzinnych. Warunkiem uruchomienia konta jest przedłożenie bankowi zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające środki. Otwarcie i prowadzenie rachunku ma być zwolnione z opłat i prowizji.

Poseł Marzena Michałek z Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że rząd przyjmując Program założył, iż środki będą trafiały do rodzin, ale nie będą przeznaczone na spłatę komorniczych zobowiązań.

– Program „Rodzina 500 plus” to bardzo ważne zobowiązanie, które Prawo i Sprawiedliwość realizuje wobec Polaków. Widzimy, że jest to kompleksowo przygotowany program. Chcemy, aby pieniądze trafiały do rodzin i dzieci, w związku z tym dobrze, że Andrzej Duda podpisał nowelę, która zapewnia, iż pieniądze nie będą ściągane na komornicze zobowiązania, ale trafią bezpośrednio do rodzin  – zaznacza Marzena Machałek.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. Projekt zmian był inicjatywą ustawodawczą prezydenta Andrzeja Dudy.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z niższymi dochodami Program obejmuje także pierwsze dziecko.

RIRM

drukuj