fot. wikipedia.org

W OLPP porozumienie społeczne ze związkami ws. połączenia z PERN

Przedstawiciele zarządów PERN i Operatora Logistycznego Paliw Płynnych oraz wszystkich pięciu związków zawodowych działających w OLPP parafowali porozumienie społeczne dotyczące połączenia obu spółek, jakie ma zostać sfinalizowane z początkiem 2018 roku. Uzgodnienia dotyczą m.in. gwarancji zatrudnienia pracowników OLPP.

Porozumienie społeczne zostało parafowane m.in. przez NSZZ „Solidarność” w OLPP, która w związku z połączeniem z PERN, prowadzi od lipca spór zbiorowy. Obecnie, w ramach sporu, został wyznaczony tam mediator – poinformował dziś OLPP, odpowiadając na pytania PAP.

OLPP zaznaczył, „że najważniejsze korzystne rozwiązania dla pracowników” tej spółki w okresie obowiązywania porozumienia społecznego, „to m.in. gwarancja zatrudnienia, rekompensata za nagrodę z zysku za 2017 rok – która zostanie wypłacona do końca grudnia, gwarancja zachowania niezmienności miejsca pracy, gwarancja wydawania bonów świątecznych czy też wypłaty dodatku stażowego”.

„Cieszymy się, że udało się osiągnąć porozumienie i parafować projekt porozumienia społecznego pomiędzy PERN, OLPP a organizacjami związkowymi działającymi przy OLPP” – podkreślił prezes spółki Paweł Stańczyk, cytowany w odpowiedzi na pytania PAP, dotyczące prowadzonych tam negocjacji.

„Wielokrotnie powtarzam, że największą wartością spółki po połączeniu, czyli jak my to mówimy – PERN plus – będą ludzie, zarówno jednej jak i drugiej spółki ze względu na ich wyjątkowe kompetencje i doświadczenie” – dodał prezes OLPP.

Jak zaznaczył, pracownicy obu łączących się spółek – PERN i OLPP – „uzupełniają się wzajemnie, co daje możliwości budowania nowej kultury organizacyjnej opartej na wiedzy branżowej i unikalnych kwalifikacjach”.

„Dla takich ludzi i z takimi ludźmi warto pracować” – oświadczył Paweł Stańczyk.

OLPP podał, iż przedstawiciele NSZZ „Solidarność” również parafowali porozumienie społeczne. Spółka przyznała jednocześnie, że wszczęty przez ten związek spór zbiorowy nadal trwa.

„Obecnie został wyznaczony mediator z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mediator w pierwszej kolejności spotka się z każdą ze stron indywidualnie” – wyjaśnił OLPP.

Spółka zapowiedziała, że spotkanie pracodawcy – przedstawicieli zarządu z mediatorem – planowane jest na 31 października.

„Zgodnie z procedurą mediacji, później odbędzie się spotkanie wspólne” – zaznaczył w informacji OLPP.

Po połączeniu PERN z OLPP, jako spółką przejmowaną, powstanie jeden podmiot zarządzający zarówno transportem i magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych. PERN ogłosił projekt połączenia z OLPP w lutym. W sierpniu połączenie obu spółek zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN, a we wrześniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP.

Z początkiem października wiceprezes PERN Rafał Miland informował, że plan integracji z OLPP posiada już wszystkie wymagane zgody korporacyjne. Potwierdził zarazem, że przewidywany moment połączenia to 2 stycznia 2018 roku. Rafał Miland informował wtedy, iż w ramach procesu integracji z OLPP zostało zawarte pod koniec września porozumienie społeczne ze związkami zawodowymi, działającymi PERN w sprawie gwarancji pracowniczych.

Jednocześnie na pytanie, w jakim terminie spodziewane jest porozumienie społeczne w ramach negocjacji ze związkami z OLPP, wiceprezes PERN odparł wówczas:

„Myślę, że w październiku ono musi być, dlatego, że elementem tego porozumienia jest również zmiana w istniejącym jeszcze Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w OLPP” – powiedział Rafał Miland.

Według niego, w efekcie połączenia PERN i OLPP powstanie podmiot większy, będący w stanie jeszcze lepiej obsługiwać swych klientów, jak np. rafinerie, które obecnie są osobno klientami obu spółek. Rafał Miland zapewnił, że PERN przejmie wszystkie umowy i zobowiązania OLPP. Zapowiedział zarazem, że PERN po połączeniu z OLPP zamierza przeznaczyć prawie 2 mld zł na inwestycje w ciągu najbliższych czterech lat.

W ramach prowadzonego od lipca sporu zbiorowego „Solidarność” z OLPP informowała wcześniej, że domaga się m.in. podpisania porozumienia transferowego, które „w sposób realny daje gwarancje trwałości pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników, zabezpiecza liczbę etatów i gwarancje pracy”. W ramach podejmowanych działań związek występował do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o przyjęcie roli mediatora.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 roku. To największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji i w ramach rezerw państwowych.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześciennych. Spółka tłoczy ropę rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i do swojego Terminalu Naftowego.

Grupa kapitałowa PERN w 2016 r. osiągnęła ponad 1,2 mld zł przychodów i 368 mln zł zysku netto, a sam PERN wypracował w tym czasie przychody na poziomie 734 mln zł i zysk netto w wysokości 319 mln zł.

PAP/RIRM

drukuj