fot. twitter.com

Min. P. Naimski: Zadaniem PERN pełne zróżnicowanie dostaw ropy do Polski

Zadaniem PERN jest doprowadzenie do pełnego zróżnicowania kierunków dostaw ropy naftowej do Polski, zwłaszcza do rafinerii PKN Orlen – powiedział w środę pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, który odwiedził bazę surowcową spółki pod Płockiem.

Przypominając o 60. rocznicy utworzenia PERN, Piotr Naimski podkreślił, iż obecnie spółka ta stanowi „niezbędny element całego sektora bezpieczeństwa energetycznego w Polsce”.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zwrócił jednocześnie uwagę na realizowane przez PERN inwestycje polegające m.in. na rozbudowie infrastruktury magazynowej i rurociągowej, związanej ze składowaniem i przesyłem ropy naftowej oraz paliw, na które – według spółki – do 2022 r. nakłady wyniosą łącznie 2,7 mld zł.

„Dzisiaj PERN ma przed sobą zadanie, które wykonuje od kilku lat bardzo skutecznie, doprowadzić do pełnego zróżnicowania kierunków dostaw ropy naftowej do Polski, do naszych rafinerii, w szczególności do rafinerii płockiej” – oświadczył Naimski podczas wizyty w bazie magazynowej ropy naftowej spółki w Miszewku Strzałkowskim.

Przypomniał, iż PERN to jeden z podmiotów, który wdraża przyjęty przez rząd strategiczny plan rozwoju sektora naftowego.

„Fundamentem tego stanie się zbudowanie drugiej nitki ropociągu pomorskiego, który praktycznie rzecz biorąc powiększony o 100 proc. (przepustowości – PAP) na trasie przesyłowej z Naftoportu do Płocka i umożliwi faktycznie rafinerii płockiej całkowitą swobodę, całkowitą wolność wyboru surowca, który będzie w tej rafinerii przetwarzany” – podkreślił.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, odnosząc się do wielkości środków finansowych, jakie PERN zamierza przeznaczyć na strategiczne inwestycje, zauważył jednocześnie: „Mogę powiedzieć, że te prawie 3 mld zł nakładów w ciągu kilku lat w PERN to jest rewolucja, którą ewolucyjnie wprowadzamy”.

„To proces, który wymaga kilku lat. Zaczęliśmy cztery lata temu. I mogę powiedzieć, że w 2023 r. będziemy mieli praktycznie rzecz biorąc ten plan, tę wizję zrealizowaną” – dodał Piotr Naimski.

PERN podał m.in., że druga nitka jego rurociągu pomorskiego, rewersyjnej magistrali surowcowej na trasie Gdańsk-Płock, zostanie oddana do użytku do końca 2023 r.

„PERN rozbudowuje parki zbiornikowe i ropociąg, by umożliwić pełną dywersyfikację dostaw ropy naftowej do kraju” – podkreśliła spółka.

PAP

drukuj