fot. episkopat.pl

Odpowiedź madryckich biskupów na ustawę chroniącą środowisko LGBTI

„Czas uzdrowienia, nie lamentacji” – taki tytuł nosi komunikat księży biskupów diecezji Alcalá de Henares y Getafe dotyczący przyjętej przez madrycki parlament „Ustawy o integralnej ochronie przed fobią LGTBI oraz dyskryminacją z powodu orientacji i tożsamości płciowej w Regionie Madrytu”. Wielu ekspertów, a także środowiska wychowawcze alarmują, że przyjęta ustawa to narzędzie do narzucenia ideologii gender.

Polemiczna ustawa została przyjęta 14 lipca bieżącego roku, a tydzień później ukazała się w dzienniku urzędowym. Księża biskupi podkreślają, że opiera się ona na antropologii, „która neguje różnicę płciową między kobietą i mężczyzną oraz cielesno-duchową jedność osoby”.

Tym samym ustawa jest sprzeczna z prawem naturalnym oraz anuluje nauczanie Pisma Świętego i Kościoła. „Ponadto zamierza nawet zabronić publicznej modlitwy za osoby, które proszą o nią, aby zmienić orientację w swoim życiu”.

Księża biskupi podkreślają, że ustawa jest „atakiem na wolność religijną i sumienie i prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”, a także na „wolność nauczania” oraz „wolność osób do kierowania swoim życiem, czy też proszenia o pomoc, także religijną”.

Partie, duże związki zawodowe, większość mediów oraz wiele firm „chcą narzucić <ideologicznie jednomyślenie>, które anuluje wolność i odwagę, by szukać prawdy o ludzkiej osobie w jej cielesno-duchowej jedności i różnicy płciowej”. Prawnie narzuca się “ideologię – w tym wypadku <ideologię gender> – i ogranicza wolność sankcjami i prześladowaniem”. Biskupi zachęcają wszystkich ludzi dobrej woli do dialogu.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Środowiska LGTBI zapowiedziały, że pozwą biskupów do sądu ponieważ nawołują do nienawiści.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj