fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Ks. abp Jędraszewski: Przez propagandę LGBT wyśmiewa się największe świętości

W ramach ideologii gender usiłuje się zatrzeć naturalne różnice między kobietą a mężczyzną – napisał w liście metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Według niego poprzez agresywną propagandę ideologii LGBT wyśmiewa się i szydzi z największych dla nas świętości.

Jak napisał hierarcha, odzyskanie przez Polskę suwerenności na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku nie oznacza jednak, że raz na zawsze skończyły się nasze zmagania o autentyczną wolność.

Ona zawsze jest darem, z którym nierozerwalnie łączy się konieczność kolejnych zmagań o jej ocalenie i zachowanie” – stwierdził metropolita.

Obecnie przyszło nam żyć w czasach, w których pojawiło się kolejne wielkie zagrożenie dla naszej wolności – i to o charakterze totalitarnym. Jego źródłem jest – podobnie ja w totalitaryzmach dwudziestego wieku – radykalne odrzucenie Boga” – ocenił ks. abp Jędraszewski.

W konsekwencji tego odrzucenia głosi się zupełnie nową wizję człowieka, która sprawia, że staje się on karykaturą samego siebie. W ramach ideologii gender usiłuje się bowiem zatrzeć naturalne różnice między kobietą a mężczyzną. Co więcej, poprzez agresywną propagandę ideologii LGBT w imię tak zwanej >>tolerancji<< i >>postępu<< wyśmiewa się i szydzi z największych dla nas świętości” – zaznaczył ks. Arcybiskup.

Jak dodał, „równocześnie przymusza się ludzi, w tym także osoby wierzące, do propagowania ideologii LGBT”.

Tym samym, łamiąc wolność sumienia, nakłania się ich do tego, aby odchodzili oni od zasad wyznawanej przez siebie chrześcijańskiej wiary. Wyraźnie to nam przypomina totalitarne czasy PRL-u, gdy awanse społeczne były zagwarantowane jedynie dla członków komunistycznej partii, a osoby wierzące były traktowane jako obywatele drugiej kategorii” – napisał w liście do wiernych metropolita krakowski.

Innym bardzo groźnym przejawem tej ofensywy anty-moralności jest wprowadzanie przez niektóre samorządy do przedszkoli i do szkół zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programów seksedukacji, które w swych treściach prowadzą do wielkich duchowych krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży” – wskazał metropolita.

Ks. abp Marek Jędraszewski przestrzegł wiernych, że „aprobata tego rodzaju programów, zgoda na nie i współudział w nich jest ciężkim przewinieniem moralnym”.

Podobnie godna napiętnowania jest postawa obojętności wobec tego rodzaju zagrożeń, które burzą ład i stanowią wielkie zagrożenie dla życia i właściwego rozwoju poszczególnych ludzi, rodzin, społeczeństw i narodów” – ocenił metropolita.

 

PAP/RIRM

drukuj