O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR broniony w Parlamencie Europejskim

W związku z permanentnymi atakami na Dyrektora Radia Maryja o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, kierowanymi przez środowiska nieprzychylne Radiu Maryja i Telewizji Trwam, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski wystąpił na forum Parlamentu Europejskiego w obronie o. Dyrektora i katolickich mediów podczas debaty poświęconej sprawie pluralizmu i wolności mediów w Unii Europejskiej.

 Prawa do wolności wypowiedzi i wolności opinii są podstawowymi prawami człowieka i stanowią niezbędne warunki pełnego rozwoju osobistego oraz aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym – za tym publicznie w Parlamencie Europejskim opowiadają się europosłowie. W związku z tym w Brukseli podczas minisesji plenarnej poruszono temat propagowania środowiska pluralistycznych, niezależnych i wolnych mediów, za które odpowiedzialność, jak podkreślali deputowani, biorą m.in. dziennikarze.

Na forum Parlamentu dwóch polskich deputowanych poddało w środę krytyce sprawozdanie Barbary Spinelli, które, jak podkreślał europoseł Mirosław Piotrowski, jest za długie, zawiera zbędne elementy i ma źle rozłożone akcenty.

W tekście brak jest potępienia szerzenia w mediach poglądów totalitarnych, szczególnie komunizmu. Nie dostrzega się, że w mediach, zwłaszcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wystąpiła światopoglądowa asymetria. Wyraźnie mniej, a często w ogóle brak jest tam mediów chrześcijańskich, katolickich. W Polsce nadaje jedyna ogólnopolska telewizja katolicka Trwam i Radio Maryja, które są permanentnie atakowane. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to krytyka, lecz nagonka z użyciem fake newsów i oczernianiem, szczególnie ich Założyciela ze strony liberalnych mediów wychodzących w Polsce, ale z kapitałem zagranicznym – mówił na forum Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski.

Jak zaznaczył, wielu zaniepokojonych polskich obywateli pisze w tej sprawie skargi do Ministerstwa Sprawiedliwości, prosząc o interwencję.

Dawid Nahajowski/RIRM

drukuj