fot. twitter.com/EpiskopatNews

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” laureatem nagrody im. ks. bp Romana Andrzejewskiego

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” został laureatem nagrody im. ks. bp Romana Andrzejewskiego za rok 2020 – poinformował ks. bp Artur Miziński, honorowy przewodniczący Kapituły Nagrody.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej, ks. bp Artur Miziński, Związek Rolników Indywidualnych „Solidarność” został odznaczony za „pełną heroizmu i konsekwencji wielką historię walki sprzed czterdziestu lat z komunistami o prawo rolników do zrzeszania się i o godność mieszkańców wsi”.

„Po powstaniu >>Solidarności<< w sierpniu 1980 r. niezależne organizacje chłopskie przez dziewięć miesięcy musiały z wielką determinacją walczyć o rejestrację NSZZ RI >>Solidarność<<. Stało się to 12 maja 1981 r.” – przypomniał duchowny.

Przywołał również rolę Prymasa Tysiąclecia Stefana ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

„Bez wsparcia i nacisków Prymasa Tysiąclecia na komunistyczne władze powstanie NSZZ RI >>Solidarność<< byłoby niemożliwe” – ocenił sekretarz generalny KEP.

Dodał, że Prymas Tysiąclecia wielokrotnie bronił mieszkańców wsi i występował przeciw krzywdzącym rolników decyzjom władz, a także przejmował się coraz większym brakiem odpowiedzialności za ziemię ojczystą i ucieczką młodych ludzi ze wsi do miast.

Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś” Sławomir Siwek przypomniał, że Nagroda im. ks. bp Romana Andrzejewskiego została ustanowiona 21 maja 2004 r., natomiast sama fundacja powstała w 1997 r. z inicjatywy długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników ks. bp Romana Andrzejewskiego.

„Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego wsi i miast – ze szczególnym uwzględnieniem działania na rzecz rozwoju czytelnictwa i społecznych instytucji kształceniowych w małych ośrodkach” – zaznaczył.

Dodał, że cele te organizowane są m.in. poprzez organizowanie i finansowanie stypendiów dla młodych z niezamożnych rodzin wiejskich, którzy pragną się uczyć oraz nagród dla osób lub instytucji zajmujących się problematyką rozwoju wsi i miast.

„Coroczna Nagroda im. ks. bp Romana Andrzejewskiego została ustanowiona, by honorować osoby lub instytucje za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, ich rozwoju kulturalnego i gospodarczego” – mówił Sławomir Siwek.

Przypomniał, że jak dotąd nagrodę otrzymali m.in. ks. kardynał Józef Glemp, ks. abp senior Henryk Hoser SAC, ks. bp senior Alojzy Orszulik, ks. abp Józef Michalik, dr Barbara Fedyszak Radziejowska i Roman Kluska.

Sławomir Siwek poinformował, że na nagrodę składa się dyplom, statuetka projektu Pawła Szcześniaka i symboliczna nagroda pieniężna.

„Na statuetce umieszczone jest wskazanie ks. bp Romana Andrzejewskiego: >>Wspierać ich aktywność, a nie bezradność. Uczyć mądrego i twórczego działania<<” – zaznaczył.

Przewodnicząca Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność” Teresa Hałas zaznaczyła, że dla członków związku jest to wielki dzień.

„Mam świadomość, że za mną jest historia i tysiące działaczy, m.in. postawa i postać wielkiego Polaka, Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego” – powiedziała.

W swoim wystąpieniu Teresa Hałas przypomniała długą historię zmagań o powstanie związku.

„Przez te wszystkie lata zmagań wsi polskiej, niezależnej, która zbuntowała się pod koniec lat 70., nasi działacze podjęli trudną walkę, która wymagała ofiar (…). To wszystko pokazuje, jakie wartości powinny przyświecać w ogóle życiu człowieka” – zastrzegła.

Teresa Hałas poinformowała, że główne uroczystości 40-lecia powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” odbędą się 27 czerwca w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W programie znajdzie się konferencja, koncert zespołu „Śląsk” oraz wręczenie odznaczeń dla związkowców.

Dodała, że w środę o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego otwarta zostanie wystawa prezentująca początki działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przygotowana przez IPN. Następnie o godz. 13.00 odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa zamieszczona na pierwszej siedzibie związku „Dom Chłopa”.

Ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP, poinformował, że  jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, ceremonia wręczenia nagrody im. ks. bp Romana Andrzejewskiego odbędzie się 17 czerwca.

PAP

drukuj