fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

Oświatowa „Solidarność”: Domagamy się podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z porozumieniem

Domagamy się podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, nie kosmetycznej, ale zgodnej z kwietniowym porozumieniem z rządem, dyskusji na temat przyszłości szkoły, zmiany przepisów dotyczących komisji dyscyplinarnych – to postulaty, które sformułowała Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Oświatowa „Solidarność” obradowała w dniach 20-21 listopada w Krynicy-Zdroju.

Zdaniem przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy, nowe rozporządzenie MEN dotyczące minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli wywołało wzburzenie pracowników oświaty. Jego zdaniem, to rozwiązanie prawne jest jedynie zabiegiem kosmetycznym.

„Celem było dopasowanie najniższych wynagrodzeń nauczycieli do wysokości minimalnej płacy, która od stycznia przyszłego roku wzrośnie do 2600 zł. Tym samym różnica między nauczycielami z najniższymi kwalifikacjami a tymi, którzy uzyskali najwyższy stopień awansu zawodowego jest niewielka, bo wynosi około 200 zł” – zaznaczył Ryszard Proksa.

Do tematu nowego systemu wynagradzania odniósł się także przewodniczący zespołu ekonomicznego KSOiW Jerzy Ewertowski podkreślając, że oświatowa „Solidarność” domagała się w marcu, w trakcie obrad Rady Dialogu Społecznego, wzrostu płac poprzez wprowadzenie nowego systemu wynagradzania. Jak zaznaczył Jerzy Ewertowski, wtedy minister Dariusz Piontkowski tłumaczył, że przed wyborami nie ma sensu zajmować się tym tematem. Jego zdaniem nadal punkt VI Porozumienia nie został zrealizowany.

„Doszło do medialnych przekłamań m.in. ministra Macieja Kopcia, że to na wniosek związków zawodowych dyskusja na ten temat została przesunięta po wyborach. (…) Domagaliśmy się, aby nowy system wynagradzania zaczął obowiązywać od stycznia przyszłego roku” – zaznaczył Jerzy Ewertowski.

Równocześnie uczestniczący w obradach zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Jerzy Smoła skrytykował m.in. przekaz medialny utrzymujący, że podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wywalczyły inne związki zawodowe.

W trakcie obrad rozmawiano także na temat nowych przepisów dotyczących komisji dyscyplinarnych. Uznano, że zmienione przepisy są niekorzystne dla nauczycieli i społecznie niesprawiedliwe.

„To jedyny zawód, którego nie obowiązują przepisy dotyczące przedawnienia. Za jedno, nawet małe, wykroczenie, nauczyciel może być nawet trzykrotnie ukarany: przez dyrektora szkoły, komisję dyscyplinarną, ale również przez Rzecznika Praw Dziecka” – wyjaśnił Ryszard Proksa.

Dodatkowo, w czasie obrad, pojawił się temat konieczności debatowania o przyszłości szkoły. Zdaniem Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak, to coś więcej niż kwestia programu nauczania, zasad funkcjonowania szkoły, podejścia do ucznia, roli nauczyciela w procesie edukacji.

Ponadto oświatowa „Solidarność” opowiedziała się za przygotowaniem katalogu konkretnych dokumentów, które powinny obowiązywać w szkole. Jej członkowie uznali, że wykaz obowiązującej dokumentacji w szkole powinien być zamknięty i zawarty w rozporządzeniu przygotowanym przez MEN.

Rada uzgodniła również, że wnioski z dyskusji dotyczącej priorytetów i strategii negocjacyjnej z MEN i rządem zostaną sformułowane w formie pisemnej i przedstawione ministrowi edukacji, z którym mają nadzieję w najbliższym czasie również się spotkać. Zapowiedzieli także, że zorganizują posiedzenie Nadzwyczajnej Rady, na którą zaproszą szefa edukacji.

PAP

drukuj