fot. PAP/Adam Warżawa

W sali BHP Stoczni Gdańskiej odbywa się seminarium: „Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy”

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbywa się dwudniowe seminarium pod hasłem: „Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy”. W dyskusji biorą udział m.in. metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski oraz metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Uroczystą Mszą św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku zainaugurowano dwudniową konferencję zatytułowaną „Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy”. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

Gdzie nie ma obiektywnych wartości, gdzie nie ma prawdy, gdzie lekceważy się sprawiedliwość społeczną, gdzie się przedstawia coraz to bardziej przerażające karykatury miłości, tam w trop za tym wszystkim idzie łamanie najbardziej podstawowych praw osoby ludzkiej, także praw pracowniczych – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

Dlatego tak ważny i potrzebny jest dziś odważny głos Kościoła. Głos, który – jak zaznaczył ksiądz arcybiskup – staje się głosem męczennika, jak to było w przypadku patrona „Solidarności” błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Po Eucharystii uczestnicy konferencji przenieśli się do historycznej Sali BHP, aby – jak podkreślił przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda – dyskutować o godności i podmiotowości człowieka pracy.

To właśnie tutaj, w tej sali, niespełna 40 lat temu, w sierpniu 1980 roku robotnicy walczyli i w konsekwencji tej walki podpisali porozumienie, które szło w tym kierunku, aby podmiotowość i godność pracownika była na zdecydowanie wyższym poziomie – wspominał Piotr Duda.

Tym, co niszczy dziś podmiotowość i godność człowieka pracy – jak zaznaczył Piotr Duda – jest globalny biznes. Pomocą dla współczesnego świata jest życie zgodne z prawdziwymi wartościami – mówił ks. abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że od zawsze „Solidarność” upomina się o drugiego człowieka.

– Człowiek upomina się o drugiego człowieka i kiedy czuje się stróżem swego brata to wtedy wie, że ogarnia całe człowieczeństwo swoje i innych, że głosi prawdziwy humanizm – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski.

Wszystko rozgrywa się między „być” i „mieć” – podkreślał z kolei metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

– „Być” – to dotyczy godności człowieka i „mieć” – to zaspokojenie tych oczekiwań ludzi świata pracy i porozumienia między pracodawcami a pracownikami – wskazał ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat” – te słowa patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki przypomniał w liście prezydent Andrzej Duda. List odczytał wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

– Dlatego tak ważne jest, abyśmy odnosili się dzisiaj do ideałów „Solidarności” nie tylko w ujęciu historycznym, ale potrafili również odnaleźć formę ich realizacji we współczesnym świecie w duchu wzajemnego wsparcia, poszanowania i współpracy dla dobra całej naszej ojczyzny – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Konferencja naukowa poświęcona „Solidarności” potrwa do jutra.

TV Trwam News

drukuj